05 FS732.002 Veiledningsforhold for Veileder

FS732.002 Veiledningsforhold for Veileder

Veiledningsforhold for veileder. Som eksterne veiledere regnes veiledere som er ansatt ved en annen institusjon enn den som kandidatene er tatt opp til.

Utplukk

  1. Studieprogram. Studentens studieprogram.
  2. Sted - studieprogram. Stedkode registrert i studieprogram samlebildet
  3. Sted -student. Stedkode registrert på studenten i student samlebildet

Filter

  1. Periode for kull
  2. Veilederkategori
  3. Aktive veliederforhold pr. dags dato. Dvs. veilederforhold med minst en overlappende dato med dens dato, slik de er registrert i underbildet veiledning i student samlebildet.
  4. Kun eksterne veiledere.

Det er en rekke visvalg i rapporten for å styre hva som skal komme med. 

Det er mulig både å sende e-post (høyreklikk i rapporten) og lage adresselapper til veilederne som kommer ut i rapporten.

Emneord: fs732.002
Publisert 6. des. 2016 13:20 - Sist endret 17. jan. 2017 14:26