04 FS732.001 Veiledningsforhold for student

FS732.001 Veiledningsforhold for student

Veiledningsforhold for student. Rapporten skriver ut kandidatene med veiledere, periode, veilederkategori, internstatus og antall møter/timer.

Utplukk

  1. Studieprogram. Studentens studieprogram og eventuelle studieretning
  2. Sted - studieprogram. Stedkode registrert i studieprogram samlebildet
  3. Sted -student. Stedkode registrert på studenten i student samlebildet

Filter

  1. Periode for kull
  2. Aktive veliederforhold pr. dags dato. Dvs. veilederforhold med minst en overlappende dato med dens dato, slik de er registrert i underbildet veiledning i student samlebildet.
  3. Veilederkategori.

Det er en rekke visvalg i rapporten for å styre hva som skal komme med. 

Emneord: fs732.001
Publisert 6. des. 2016 13:01 - Sist endret 17. jan. 2017 14:26