20- Reglement

Doktorgradstudentene skal knyttes til et reglement. Disse kan være ulike innenfor ulike fag og kan endre seg over tid, så derfor er det mulig å registrere ulike reglementer, og knytte dem til ulike perioder. Reglementene det refereres til inneholder bestemmelser om faglig standard i utdanningen, rettigheter og plikter for kandidaten og institusjonen, mv.

Reglement

 

Publisert 2. des. 2016 13:36 - Sist endret 5. des. 2016 15:48