17 Kvalifikasjon

Et viktig felt i dette bildet, for doktorgrader er Doktorgradstype, hvor det angis om en dokorgrad er "fri", dvs. ikke  tidsnormert eller "organisert", dvs. at den er tidsnormert.

Kvalifikasjon

I Kvalifikasjonsbildet definerer man institusjonens egne grader, ved å kombinere institusjonsnr. og gradkode. Denne gradkoden må ikke nødvendigvis finnes i gradkodelisten, tilordningen til denne gjøres i et eget felt.

Det henvises til Kvalifikasjonsdokumentasjonen for ytterligere beskrivelser av dette bildet, med underbilder.

Publisert 2. des. 2016 07:18 - Sist endret 5. des. 2016 15:47