02 Kodebilde Campus

Kodebildet Campus brukes for å registrere og administrere informasjon knyttet til den enkelte campus. Det er mulig å angi et hierarki av campuser med maksimalt to nivåer (fra FS-versjon 8.1.2). Dette gjøres ved å oppgi overordnet campus. Hierarkiet vises i i trestrukturen til høyre i bildet. Funksjonaliteten er tenkt brukt der vurdering og undervisning skal ha forskjellig campusstruktur.

Øvre del av bildet

Feltnavn Beskrivelse
Kode Unik kode for campusen
Navn Navn på campusen, på bokmål, nynorsk og engelsk
Default campus Hvorvidt denne campusen er default (kun  én campus kan settes som default)
Org.nr. Organisasjonsnummer campusen er knyttet til (for rapportering til SSB)
Overordnet Campus (fra versjon 8.1.2) Her kan du angi at en campus er underordnet enn annen. 
Land Land campusen er plassert i
Kommune Kommune campusen er plassert i
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når campusen ble opprettet
Endret Dato og saksbehandlerinitialer for når campusen sist ble endret

Underbilder

Kodebildet har tre underbilder: Sted, studieprogram og emne. Her kan du administrere tilknytninger mellom campusen og henholdsvis steder, studieprogrammer og emner ved institusjonen.

De samme tilknytningene kan også administreres i samlebildene:

Publisert 26. jan. 2018 14:37 - Sist endret 4. mai 2018 11:55