Emneplanlegging på nett (EpN)

EpN er en web-applikasjon som brukes som et verktøy i emneplanleggingsprosessen. Brukerne kan opprette, endre, og kvalitetssikre informasjon om emner.  

[ Se også: lesmeg.txt-filen i EpN-repositoriet, og Jira-prosjektet utv.uio.no/jira/browse/EPNJS. ]

Arbeidsnotat om eksisterende EPN: epn-driftsmiljo.pdf

Terminologi for arbeid med vurderinger: vurderinger

Kildekoderepositorie:
ssh://git@bitbucket.usit.uio.no:7999/fs/epn.git

Oppgavehåndteringsarkiv (aka. JIRA): https://jira.usit.uio.no/browse/EPNJS

Komme i gang: Les lesmeg.txt som ligger i prosjektmappen du sjekket ut fra repositoriet.

Jboss JBoss EAP: versjon 6.4 (klikk Older Downloads her: https://developers.redhat.com/products/eap/download/)

Utviklingsmiljø: IntelliJ eller Eclipse. Står du fast, så spør en annen utvikler

Java: Java EE 6 (oracle.com), Java SE 8

JSF 2.0:  API (oracle.com), tags (oracle.com)

Maven3:

  • http://maven.apache.org/
  • Gratis Maven-bøker (sonatype.com) fra selskapet Sonatype  www.sonatype.com/books/maven-book/

Eclipse:

Emnesyklus

FeilsituasjonerPublisert 19. jan. 2011 10:20 - Sist endret 19. juni 2019 14:43