cristinws/

Utviklerdokumentasjon for CRIStinWS finner du i www.fsat.no/for-ansatte/tjenester/cristin/aktiviteter/cristin-utvikling/cristinws/.

I denne mappen ligger war-filene som drift deployer (CRIStinWS), og gamle utviklerfiler fra FridaWS (en utdatert utgave av CRIStinWS).

Publisert 11. juli 2012 14:50 - Sist endret 28. jan. 2015 14:49