Universell utforming

Unit har som ambisjon å lage brukervennlige og tilgjengelige systemer. Applikasjonene skal støtte krav til universell utforming.

Designmanualen FUN

FS-applikasjonene som utvikles ved Unit følger designmanualen FUN (Felles uttrykk på nett). FUN ble utarbeidet i 2012 etter et ønske om å etablere en felles grafisk profil for FS-applikasjonene. Fokusområdene i FUN er grafisk design, interaksjonsdesign og universell utforming.

Kort om universell utforming

Ikke alle har samme forutsetninger for å bruke nettsider og webapplikasjoner på samme måte. Noen har nedsatt synsevne, noen er fargeblinde, andre sliter med motorikk- og bevegelsesproblemer eller nevrologiske utfordringer. Webapplikasjonene våre skal utvikles i tråd med beste praksis for tilgjengelighet.

Retningslinjer relatert til universell utforming

Farger og kontraster

Det er viktig at de ulike fargene i applikasjonene fungerer godt sammen kontrastmessig. Dette for at tekst, tabeller og annet innhold skal være godt synlig også for personer med nedsatt syn. Vi har derfor et bevist forhold til bruk av kontraster.

Tabeller og skjema

Tabeller kan inneholde mye informasjon og det er ikke alltid intuitivt hvor man skal begynne å lese. Vi gjør derfor noen grep slik at opplesing av tabelloverskrift, oppsummering av hvilken informasjon som finnes i tabellen og tabellinformasjon skal fungere godt med skjermleser.

Ikke alle har mulighet til å bruke datamus eller trackpad når de navigerer på nettsider eller i applikasjoner, men navigerer ved hjelp av tastatur (og tab-tasten). Vi forsøker derfor å legge inn en rekkefølge på elementer der det vil gi økt verdi.

Bilder, logoer og ikoner

Ved bruk av bilder, ikoner og logoer forsøker vi å legge inn tekstlige beskrivelse at hva det er bilde av slik at de som ikke har anledning til å se hva bildet/ikonet og logoen også får en forklaring på hva det skal forestille

Andre regler for tilgjengelighet

Enkelt og forståelig språk

Vi forsøker å unngå kompliserte akademiske begreper, faglige begreper og forkortelser som ikke er intuitive for brukerne.

Bruk av forkortelser

Ved bruk av akronymer og forkortelser forsøker vi å gi tilstrekkelig med informasjon slik at de skal gi mening for dem som ikke kjenner forkortelsen.

Mobiltilpasning

Vi etterstreber å tilpasse våre applikasjoner slik at de skal fungere godt på mobil (med unntak av EpN). Dette betyr ikke at applikasjonene skal være fullverdige på mobil med samme utseende og funksjonalitet som desktop-versjonene, men at de fungerer i ulike nettlesere på ulike mobile plattformer. Vi benytter som oftest responsivt design.

Lenketekster

Mange tyr til enkle løsninger som "Klikk her" og "Les mer" på lenker og i knappetekster for øvrig. Dette kan være problematisk for folk som bruker skjermlesere. Når skjermleseren leser ut lenkene, gir ikke "Klikk her" eller "Les mer" noe kontekst eller mening. Lenker skal aldri være en overraskelse. Det skal være klart for bukeren hva det lenkes til.

Valg av teknologier

Teknologiene vi bruker skal være åpne og tilgjengelige for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Vi forsøker videre å unngå at bruker må ha plug-ins i nettleseren for å benytte teknologiene vi velger.

Publisert 20. des. 2018 10:20 - Sist endret 20. des. 2018 16:02