7.3 Roller i FS


Oracle benytter begrepet rolle for organisering av aksessrettigheter til brukere (i FS kalt ‘brukervalidering’). For nærmere informasjon om roller henvises det f.eks til Oracle manualen ‘Oracle Server Administrators Guide’ eller ‘Oracle Server Concepts Manual’.

Rollene i FS er felles for alle baser, men hver brukerinstitusjon har i tillegg mulighet til å opprette lokale roller.

GENERELLE ROLLER

PERSON

OPPTAK

STUDIEELEMENTER

UTVEKSLING

SEMESTERREGISTRERING

UNDERVSINING

VURDERING

GRAD

PLANSTUDENT

DOKTORGRAD

GODKJENNINGSSAKER

STIPEND

BETALING

ETTERUTDANNING

KODER

ANDRE ROLLER

 


Publisert 27. juni 2013 09:18 - Sist endret 15. aug. 2013 13:52