Driftshåndbok del 7 - Brukeradministrasjon i FS

7.1 Innledning

Dette kapittelet vil gi en kortfattet beskrivelse av brukeradministrasjon for FS og de ulike roller som kan tildeles den enkelte bruker. Kapittelet inneholder både oversikt over hvordan denne administrasjonen kan gjøres direkte i Oracle og via FS’ verktøy for brukeradministrasjon.

7.2 Retningslinjer som ligger til grunn for validering i FS

7.3 Roller i FS

7.3.1 Lokale roller

7.4 Brukeradministrasjon

7.4.1 Brukeradministrasjon via FS-System-klienten

 

 

Publisert 27. juni 2013 09:17 - Sist endret 27. juni 2013 13:39