Rutiner for rapportering til Lånekassen ifm utvekslingsstudenter

Hvilke data må være utfylt og hvor i FS for at rapporteringen skal bli riktig?
 

For at rapporteringen til Lånekassen om utvekslingsstudenter skal bli riktig er det viktig at en rekke felter er fylt ut i bildet Utvekslingsperson:
Modul Utveksling -> Bilder -> Utvekslingsperson.

Skjermbildet viser hvilke felter som må være utfylt for at rapporteringen skal bli korrekt.

 

Publisert 24. aug. 2016 12:50 - Sist endret 29. mars 2022 20:51