Endringer i WS (datauttrekket) for Vitnemålsportalen 31. mars 2017

Lagt ut i test 31. mars 2017

Vekting på emnesamling og emner som inngår i en emnesamling

I bildet Emnesamling er det et felt som heter Vekting på vitnemål. Til nå har det vært slik at hvis det settes en J, vil vektingen for emnesamlingen bli vist (på vitnemål, karakterutskrift, i Vitnemålsportalen og ved resultatutveksling). Vektingen på emner som inngår i emnesamlingen ville da IKKE bli vist for hvert emne.

Bildet Emnesamling

CERES mener at emnesamlinger aldri bør vises med vekting. Dette da studenter som har innpassede emner i en emnesamling i verste fall kan få dobbelt føring for studiepoeng.

Eksempel:

Eksempel fra karakterutskrift

Vi tenker oss at emnesamlingen Musikkutøvelse er oppnådd ved NMH. Emnet Musikkutøvelse 1 er oppnådd ved AHO og er innpasset i emnesamlingen (og graden). Personen får altså uttelling for emnet både i emnesamlingen ved NMH og i enkeltemnet ved AHO. Dette blir altså en ukorrekt fremstilling både i resultatutvekslingen og i Vitnemålsportalen.

Hvis vektingen derimot er knyttet til hvert emne, og ikke emnesamlingen, vil visningen bli korrekt.

Endring

Det er nå endret slik at Vitnemålsportalen og resultatutveksling IKKE tar hensyn til hva som er registrert i feltet Vekting på vitnemål i bildet Emnesamling, men at vekting ALDRI skal vises for emnesamling. Vektingen på emner som inngår i en emnesamling skal ALLTID vises.

I tillegg til dette er følgende endret:

I tilfeller hvor en person har samme emnesamling to ganger, men hvor den ene er ugyldig (og ikke skal vises), så ble emnene i den ugyldige emnesamlingen tatt med i den gyldige, fordi de er knyttet til samme emnesamlingskode. Det var en bug. Nå sjekkes webservicen årstall og terminkode på emnesamlingen slik at dette ikke blir feil.

Publisert 31. mars 2017 14:01 - Sist endret 29. mars 2022 14:12