Endringer i WS (datauttrekket) for Vitnemålsportalen 27. mars 2017

Lagt ut i test 27. mars 2017

Grader som mangler studiepoeng eller vektingstall

Grader som mangler studiepoeng eller vektingstall (i Studieprogram_Grad) har til nå ikke blitt vist i VP. Særlig grader av eldre årgang mangler vekting. 

Endring

Det er nå endret slik at det ikke er krav om studiepoeng eller vektingstall på grader for at de skal vises i Vitnemålsportalen (og deles ved resultatutveksling).

Publisert 31. mars 2017 14:00 - Sist endret 31. mars 2017 14:00