2.5 Personvernerklæring (GDPR)

Ny personvernsforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), trer i kraft 1. juli 2018. Institusjonene har  plikt til å informere den registrerte om hvilke personopplysninger som behandles, hvor lenge de lagres, hvor de eventuelt sendes, hvilke rettigheter den registrerte har og hvem som kan kontaktes. Informasjonsplikten oppfylles gjennom personvernerklæringer. 

For Studentweb kan personvernerklæringen legges inn blant applikasjonstekstene; applikasjon STUDWEB3 og tekstkode PERSONVERN. Du legger dem inn i form av en link, som kan være ulik for bokmål, nynorsk og engelsk. 

 

Personvernerklæring vises på forsiden før innlogging og alltid nede i footeren.

 

 

 

Emneord: gdpr
Publisert 28. juni 2018 10:52 - Sist endret 28. mars 2022 11:43