Nomination

Nomination er en webapplikasjon som gjør det mulig for utenlandske partnerinstitusjoner å angi hvilke av deres studenter som er kandidater til å delta i utveksling på en gitt avtale med et norsk lærested.

Det forhåndsregistreres en kontaktperson for den utenlandske partnerinstitusjonen (Nominator) i FS, og denne logger seg på Nomination. Der registrer vedkommende inn de aktuelle kandidatene, og laster opp eventuelle dokumenter.

Når en utenlandsk student nå er nominert, vil hun/han få en epost om at de selv må logge seg på Søknadsweb for å fullføre en søknadsprosess. I Søknadsweb vil de få opp et lukket opptak, der se skal velge ett eller flere av søknadsalternativer som er aktuelle for den avtalen de er nominert til.

Deretter fullfører FS-saksbehandler en opptaksprosess på ordinær måte. Etter opptaket opprettes opptatte søkere som studenter og som utvekslingspersoner, via fs-rutine.

Innhold i brukerhåndboka

1. Innstilling av modulegenskaper

2. Tekstkoder

3. Registrere nominatorer

4. Betingelser for hva det kan nomineres til

5. Gangen i nomineringen

6. Bakgrunnsdata i opptaksmodulen

7. Gjennomføring av søknad i søknadsweb

8. Fullføring av saksbehandling i FS

Emneord: Nomination, nominasjon, utveksling, innveksling
Publisert 6. aug. 2014 13:47 - Sist endret 29. mars 2022 07:34