Historikk

Publisert 12. aug. 2016 13:49

Bildet Historikk inneholder Student Godkjenning og Emnefritak/begrensning. Disse inneholder funksjonalitet som ikke lenger skal benyttes for registrering av nye saker.