Innspill og ønsker etter testing av Flyt

Innhold

1) Feil som er meldt inn

2) Ønsker som er meldt inn

Ellers vises det til oversikten over versjonsendringer for Flyt

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Feil som er meldt inn

Nr. Registrert Tema Beskrivelse Unit sin vurdering Status
1 sept. 2018 Deloppgave Visning av deloppgaver for eieren av disse inneholder ikke linjeskift. Vil bli rettet. Rettet i versjon 1.1 (01.11.2018)
2 sept. 2018 Varsel Varsel til deloppgaveeier om at frist for deloppgave snart forfaller virker ikke.  Vil bli rettet. Rettet i versjon 1.1 (01.11.2018)
3 sept. 2018 Arkivering Arkivdokumenter har feil navn Vil bli rettet. Rettet i versjon 1.1 (01.11.2018)
4 sept. 2018 Personvern Personvernerklæring for Flyt legges inn. Ny modulegenskap med url. 10.04.2019
5 sept. 2018 Språk Feil i oversettelser (nynorsk og engelsk) av felter i Flyt. Vil bli rettet. Rettet i versjon 1.1.1 (28.01.2019)
6 okt. 2018 Varsler Lenker til saker i Flyt som er med i varselse-poster virker ikke. Sendes til feil side.  Vil bli rettet. Rettet i versjon 1.1 (01.11.2018)
7 okt. 2018 Deloppgpave Når en fordeler får ansvar for en deloppgave i sak vedkommende har fordelt, og sender en melding til saksbehandler fra deloppgavesiden, blir fordeleren/deloppgaveeieren omdirigert til sakssiden etter at meldingen er sendt. 

Fordeler burde bli værende på siden til deloppg. Dette vil bli rettet. 

Rettet i versjon 1.1.1 (28.01.2019)
8 okt. 2018 Laste opp vedlegg Når saksbehandler trykker på "last opp fil" uten å ha valgt en fil, får personen beskjed om at filen ble lastet opp.  Vil blir rettet. Rettet i versjon 1.1 (01.11.2018)
9 juli 2019 Varsler Manglende varsler til Fordeler om nye saker (ROMS-586) Rettet 19.08.2019
10 juli 2019 Arkivering

Feil på klokkeslett ved arkivering til Public 360. Dokumenter blir arkivert med feil klokkeslett (2 timer avvik). (ROMS-587)

Rettet 19.08.2019

Ønsker som er meldt inn

Nr. Registrert/sist endret Tema Beskrivelse Unit sin vurdering Status
1 sept. 2018 Saksliste Saker som er avsluttet/trukket skal slettes fra Flyt etter 3 måneder.   Kjøres ukentlig rutine
2 sept. 2018 Svarbrev Saksbehandler skal kunne besvare saker med svarbrev direkte fra Flyt. Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
3 sept. 2018 Kobling til andre systemer Kobling mellom Flyt og Fagpersonweb Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
4 sept. 2018 Kobling til andre systemer Kobling mellom Flyt og Søknadsweb Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
5 sept. 2018 Resultater Overføre/vise resultater (interne og eksterne) fra FS i Flyt Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
6 sept. 2018 Varsler Kunne tilpasse når e-postvarsler sendes ut fra Flyt. Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
7 sept. 2018 Varsler Kunne tilpasse innholdet i e-postvarsler som sendes ut fra Flyt. Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
8 sept. 2018 Deloppgaver Kunne dele hele/mer info fra selve saken med deloppgaveeier, eks. studentens navn, informasjon fra søknadsdetaljer.  Ønskelig, men foreløpig uavklart. -
9 sept. 2018 Deloppgaver Som sakseier vil jeg kunne endre beskrivelse og knytte nye vedlegg til en allerede opprettet deloppgave Ønskelig, men foreløpig uavklart.  
10 okt. 2018 Sak Studenter skal kunne laste opp dokumenter med sensitive opplysninger Ønskelig, men foreløpig uavklart.  
11 okt. 2018 Sakstyper Studenter skal kunne søke om permisjon fra studier, tilrettelegging og andre ting fra Studentweb, og disse søknadene skal kunne behandles i Flyt   Det kan opprettes lokale søknadstyper med spørreskjema.
12 okt. 2018 Avslutte sak Når saksbehandler klikker for å avslutte sak, kommer det opp en popup hvor saksbehandler må bekrefte at vedkommende virkelig vil avslutte saken. Det er ønskelig at denne popupen har en mer informativ tekst. Forslag støttes. Uklart når det implementeres. Rettet i versjon 1.1 (01.11.2018)
12 okt. 2018 Varselikon Når en deloppgave i en sak er løst, skal det komme et ikon på oversiktssiden til saksbehandler som indikerer at deloppgave er løst Forslag støttes. Uklart når det implementeres.  
13 nov. 2018 Varsler Ønske om at e-postvarsler kun sendes ut i hverdager. Ønsket vurderes.   
14 mai 2019 Brukere Ønske om mulighet til å kunne tvangskjøre overføringen av nye brukere og endringer i eksisterende brukere 

omgående istedenfor å vente til neste dag.

  Tilgjengelig som bilde i Godkjenningsmodulen 
15 juni 2019 Oversikt fordeler

Fra UiS:

Ønske om at fordeler skal få info om en sak er trukket på oversiktssiden sin over saker som skal fordeles. Dette for at fordeleren skal slippe å gå inn på saker som ligger til fordeling dersom studenten har trukket saken. 

Ikke vurdert.  
16 juli 2019 E-postvarsel

fra UiS:
I FLYT så savnes det mulighet til å kunne sjekke epostvarsel som FLYT sender ut til fordeler, saksbehandler, deloppgaveeier og student.

Sammenlignet med begrunnelse for sensur og klage på sensur, så kan vi i FS gå inn i dokumentarkiv/E-postarkiv for å finne eposter som er sendt ut, og det er veldig nyttig.

Tilsvarende funksjonalitet er også ønsket i FLYT.

Ikke vurdert.  
17 mai 2020 Epostvarsel

UiA tar nå i bruk Flyt i forbindelse med saksbehandling av godkjenningssaker. I den forbindelse ser vi behov for en liten justering av innholdet i e-postteksten som en student får når det er sendt en ny melding fra saksbehandler via Flyt.

I e-posten listes både spørsmål og svar fra den aktuelle søknaden, dette gjør at innholdet blir langt og uoversiktlig. Å bare skrive tittel på søknaden hadde vært tilstrekkelig for å vise til hvilken sak det gjelder. Innledning og avslutning er fin. Under følger forslag til justering, håper dere kan se på dette.

 

Forslag:

 

Du har mottatt en ny melding i Studentweb angående følgende sak:

 

<tittel fra godkjenningssakstypen> (GODKJSAKTYPENAVN)

 

Logg på StudentWeb for å lese meldingen. (hadde det vært mulig med direktelenke til saken/dialogen her?)

Dette er et automatisk varsel generert fra Flyt.

RT389078

ikke vurdert  

 

 

 

 

Publisert 13. aug. 2018 15:38 - Sist endret 15. juli 2022 18:26