7. Sletting av saker fra Flyt

Saker som er ferdig behandlet slettes fra Flyt etter tre måneder.

En gang i uken kjøres det en rutine i Flyt som sletter alle saker som er avsluttet eller trukket for tre måneder siden. Dette gjøres både av hensyn til personvern og for å sørge for at antallet saker på sakssiden til fordelere, saksbehandlere og fagpersoner ikke blir for mange. 

Før sakene slettes kopieres en del informasjon om saken over i egne statistikktabeller i Flyt-databasen, slik at både Unit og institusjonene kan få oversikt over behandlingen av saker i Flyt. Informasjonen om saksbehandlingen som tas vare på gjør det mulig å se antallet saker som har blitt behandlet, hvilke sakstyper som behandles, hvor lang tid saksbehandlingen har tatt og om saker har blitt omfordelt til andre saksbehandlere. De statistiske oversiktene vil etter hvert bli tilgjengelige i Tableau-rapporter.

 

Publisert 8. feb. 2019 14:25 - Sist endret 8. feb. 2019 14:29