brukerdokumentasjon

Publisert 16. feb. 2018 14:51

Under finner du informasjon om hvor du finner Flyt, hvordan du logger inn og hva du må gjøre for at Flyt skal fungere.

Publisert 28. sep. 2018 11:27

Flyt lager og arkiverer dokumenter underveis i saksbehandlingen, slik at saksbehandleren slipper å gjøre dette selv. 

Publisert 3. okt. 2018 13:28

Underveis i saksflyten får fordele, saksbehandlere, fagpersoner og søkere ulike varsler.

Publisert 16. feb. 2018 14:51

Alle saker som overføres til Flyt er ufordelte. Det vil si at de ikke har fått tildelt saksbehandler. Første steg i saksflyten er derfor at du som er fordeler logger inn i Flyt, og angir hvem som skal behandle saken.

Publisert 16. feb. 2018 14:51

Som fordeler har du også oversikt over alle saker som er fordelt til saksbehandlere, både de sakene som er under behandling og avsluttet (i den tiden avsluttede saker vises i Flyt).

Publisert 16. feb. 2018 14:51

Når du som saksbehandler trykker på tittelen på en sak på hovedsiden din, overføres du til sakssiden. Sakssiden inneholder opplysninger om saken og om søkeren som du trenger for å kunne behandle den, og den gir deg mulighet til å dele opp saken i deloppgaver, laste opp vedlegg i saken og sende meldinger med søkeren.