Flyt - saksflytsystem

Flyt er en webapplikasjon laget for å bedre den digitale saksflyten fra en sak opprettes og til den avsluttes i arkiv. Applikasjonen skal forenkle kommunikasjonen mellom søker, saksbehandlere og fagpersoner som er tilknyttet en sak.

Innledning og forberedelser

 1. Om Flyt
 2. Komme i gang med Flyt
 3. Brukerroller og stedtilknytning

Hvordan Flyt fungerer

 1. Generell beskrivelse av saksflyten
 2. Arkivering
 3. Varsler
 4. Sletting av saker i Flyt

Saksbehandling

 1. Hovedsiden - saker og deloppgaver
 2. Fordele saker

 3. Fordelte saker

 4. Sakssiden - øverste del

 5. Sakssiden - meldinger med søker

 6. Sakssiden - deloppgaver

 7. Sakssiden - avslutte sak

Publisert 16. feb. 2018 14:51 - Sist endret 21. juni 2022 10:47