TimeEdit-integrasjon

Det skal utvikles en integrasjon mellom FS og TimeEdit. Kravspesifikasjon for denne er under arbeid, se under. En egen gruppe for arbeid med kravspesifikasjon og testing er opprettet. Den består av følgende medlemmer fra institusjonene:

 

Sven Petter Myhr Næss (NMH)
Eli Vangen (HiST)
Andreas Sylte (HiALS)
Lars Vemund Solerød (NMBU)
Espen Fosse (HSH)

 

 

Gruppen ble opprettet etter møte mellom FSAT og interesserte institusjoner den 21.11.14. Her ble overordnede behov kartlagt. Øvrige interesserte FS-institusjoner er velkomne til å komme med innspill. Referat fra møtet finnes her.

Kravspesifikasjon

Data som skal overføres fra FS til TimeEdit:

Hovedkategorier/Tabeller Felter Merknader
Undervisningsenheter

Emnekode
(Versjonskode)
Emnenavn
Engelsk emnenavn
Semester
Stedakronym

 
Underisningsaktiviteter Emnekode
(Versjonskode)
Emnenavn
Engelsk emnenavn
Semester
Aktivitetskode
Aktivitetsnavn
Engelsk akt.navn
Undervisningsform (kode + navn)
 
Vurderingsenheter Emnekode
(Versjonskode)
Emnenavn
Engelsk emnenavn
Reell tid
Stedakronym
Vurdstatus
Vurd.komb
Eksamensdato
Klokkelsett
Varighet
Eksamensdato bør kunne overføres tilbake til FS.
Fagpersoner Brukernavn
Fødselsnummer
Fornavn
Etternavn
Epost
Mobilnr
Sted
 
Studenter Brukernavn
Fødselsnummer
Fornavn
Etternavn
Epost
Nettpublisering J/N

 

 

 

Det skal overføres svar (J/N) på Akseptanse for person, type NETTPUBL. Institusjonene kan velge å bruke dette til å la studenter reservere seg mot at personopplysninger blir publisert, dersom slik publisering er aktuell (åpen individuell timeplan).

Rom Campus
Bygning
Plan/etg
Romkode
Romnavn
Romtype
Ant. plasser
Ant. Plasser eksamen
Adkomstinfo
Sted (Admin. sted)

TimeEdit fungerer ofte som mastersystem for rom, og integrasjonen bør overføre informasjon om rom fra TimeEdit til FS.

Emne Emnekode
Versjon
Emnenavn
Engelsk emnenavn
Versjon
Vekting
 
Undervisningsmelding Undervisningsenhet
Student
Kvalifisert-/tilbudstatus
pga. mulighet for individuell timeplan
Partiplassering Undervisningsaktivitet
Student
pga. mulighet for individuell timeplan

Vurderingsmelding

Vurderingsenhet
Student
pga. mulighet for individuell timeplan
Kulltilhørlighet Kull
Student
 
Klassetilhørighet Klasse
Student
pga. mulighet for individuell timeplan
Personrolle Fagperson
Rolle
Studieprogram
Kull
Klasse
Emne
Undervisningsenhet
Undervisningsaktivitet

pga. mulighet for individuell timeplan

Denne gjelder faglærer.

Studieprogram    
Kull    
Klasse    

 

Overføring

Det legges opp til at overføringer går via nattjobb pluss tvangskjøring. Tvangskjøringen antas å bli rask, siden dataene er enkle/små mengder.

I utgangspunktet går overføringene fra FS til TimeEdit, men det kan være aktuelt å sende data tilbake også. Dette gjelder særlig eksamensdatoer. Det kan også bli aktuelt å sende tilbake romdata («bookinger»), da en romfordelingsfunksjon er under planlegging i TimeEdit.

 

Kriterier for overføring

Hvilke undervisningsenheter- og aktiviteter skal overføres (forslag: inneværende termin + tre semestre frem i tid)?

 

Integrasjonen skal ta hensyn til eksisterende felter (Eksport timeplan) i undervisningsenhet og -aktivitet.

 

Hvilke studenter skal overføres (forslag: Alle med aktiv studierett)?

 

Hvilke fagpersoner skal overføres (forslag: Alle med aktiv = J)?

 

Hvilke studieprogram skal overføres?

 

Hvilke kull skal overføres?

 

Hvilke klasser skal overføres?

 

Hvilke emner skal overføres?

 

Hvilke vurderingsmeldinger skal overføres?

 

Sletting/inaktivering i TimeEdit

Forslag:

Relasjoner mellom person og annet objekt som kommer fra FS, slettes i TE når de ikke lenger overføres fra FS. Relasjoner opprettet i TE slettes ikke.

Emner, undervisningsenheter og undervisningsaktiviteter slettes ikke i TE.

Studenter som ikke lenger overføres fra FS, slettes i TE.

Skal fagpersoner slettes/inaktiveres i TE?

Skal studieprogram/kull/klasse slettes i TE?

 

Annet

EVU-modul vurderes å bli inkludert. Dette tas ikke med i første versjon.

 

Publisert 16. des. 2014 14:03 - Sist endret 14. juli 2015 13:58