Endringer i gausws

1.8.6

  • [FSWS-2354] - GAUS: Fikse NPE
  • [FSWS-2041] - Endre slik at Nokut kan overføre saker hvor fødselsnummer til personen ikke er kjent
  • [FSWS-2042] - gausWS: Adressefelt mangler skilletegn
Publisert 14. mai 2019 10:13 - Sist endret 9. sep. 2020 13:50