2 Endringer i FSWS-Rest

Gjelder BAS, Bris, Crud, Feide-Connect, Semreg, Studinfo2, Studrapp, Utdanning.no

5.1.12

 • Rettet feil som ga ustabilitet på tjenesten [FSWS-3365]

5.1.10

5.1.9

 • Rettet feil i REST-tjenesten for hovedbokoverføring til økonomisystem som førte til at mange gamle rader kom med i overføringen [FSWS-3292]

5.1.8

 • Rettet feil i REST-tjenesten for hovedbokoverføring til økonomisystem som førte til at beløper ble overført som heltall kroner (målsystemet forventet heltall øre) [FSWS-3256]
 • Rettet feil i overføring av data til EpN [FSWS-3286]
 • Diverse tekniske endringer [FSWS-3210, FSWS-3178]

5.1.7

 • [FSWS-3102] - FSWS for økonomisystem - ny REST-tjeneste
 • [FSWS-2601] - Klargjøre tjenesten for for eap-7

4.7.9

 • [FSWS-2586]  : Flyttet CDMInfo konverter til fsws-intern
 • [EPNJS-1504] : Bruk riktig aar for henting av emne
 • [FSWS-2870]  : Posting til nytt felt i tjenesten "Oppdater aktiviteter fra TP"

4.7.8

 • [FSWS-2444] - Feil i rekkefølge på NiN i basdata/fagperson

4.7.5

 • [FSWS-2282] - FS er endret til å bruke tabell UNDFORM istf. UNDERVISNINGSFORM

4.7.4

 • [FSWS-2222] - Studrapp: Utvidelse av tjenesten "hent undervisningsaktiviteter"

4.7.3

 • [FSWS-2284] - Vise "Dato eksamen" i Emner uttrekk
 • [FSWS-2002] - (2) Studinfo2: Post-tjeneste for studieretninginfo
 • [FSWS-2234] - REST-BRIS : Uttrekk med dato leverer samme resultat

4.7.2

 • [FSWS-2074] - REST Studrapp : /fsrest/rest/studrapp/eksamen feiler hvor VARIGHETTIMER.VURDKOMBENHET er et desimaltall

4.7.1 - og database, januar 2019
Studinfo2: 

 • studieinfo/emne - manglende data i vurdkombinasjon ved bruk av STÅR 2018
 • studieinfo/eksamen utvides til også å levere vurderinger med terminkode 'SOM'.
 • Nye felter
  - VURDKOMBHJELPEMIDDEL.hjelpemiddelkode (leverer kun hjelpemiddeltekst)
  - EMNE.Studienivakode (leverer NSD kode) og tilhørende STUDIENIVA.STUDIENIVANAVN
  (- UNDTERMIN_EMNE. TALL_OU_TIMER - antall øvingstimer ) ikke levert enda
  - sted (Trondheim, Gjøvik, Ålesund) - Dette må avledes fra campus informasjon. Ønsker leveranse tilsvarende som for studieprogram.
  - VURDKOMBENHET.eksamens-dato, VURDKOMBENHET.KLOKKESLETT_FREMMOTE_TID, 
  EKSAVVIKLINGROM. BYGNINGSKODE, EKSAVVIKLINGROM. ROMKODE, ROM.ROMNAVN
  - VURDERINGSKOMBINASJON.ANTALL_TERMINER_GYLDIG - Hvor mange terminer en bestått enhet skal være gyldig før enheten må tas på nytt.
 •  

4.7.0

 • [FSWS-1924] - Avstemme REST/bris mot SOAP/bris

Studinfo2 - Emneuttrekk:
  - lagt til campus
  - lagt til hjelpemiddelkode
  - lagt til Norsk tegnspråk kode

  - lagt til rolletype: undervisningsaktivitet, undervisningsenhet og/eller emne (i emne/fagperson)
  - lagt til parameter kunAktiveVurdkomb=N som henter alle vurdkomb uavhengig av status aktiv

 • FSWS-1856 - Optimalisere stored procedure, Studinfo 'eksamen' uttrekk (db)

 

4.6.19

 • FSWS-1766 studinfo2: Behandle STÅR i emneuttrekk (db-endring)
 • FSWS-1852 CDM: legge til uttrekk for to nye cdm-tagger
 • [FSWS-1814] - Studrapp, liten uvidelse: mulighet for å skrive til et ekstra felt (aktivitetsnavn)
 • FSWS-1893 - Studinfo2 Tjeneste for oppdatering infotyper i FS

4.6.17

 • [FSWS-1839] - Studrapp: Liten endring i uttrekk for undervisningsaktiviteter

4.6.14

 • [FSWS-1697] - Studinfo2: ta med STUDIENIVAKODE i uttrekket for emner (databaseendring)

4.6.12

 • [FSWS-1677] - Nye felt i uttrekket fra insitusjonstabellen/FSKODE - > Nokut

4.6.0

Studrapp

CRUD -databaseendringer

 • [FSWS-1366] inkludere Soknad.Opptaksprovestatuskode
 • [FSWS-1612] mulighet til å lese/ skrive til tabellen Personakseptanse
 • [FSWS-1614] mulighet til å slette alternativer og sette søknad til Trukket

Studinfo2 - databaseendringer

 • [FSWS-1573] - mulighet for å la være å få fnr i fagperonuttrekkene
 • [FSWS-1600] - mulighet til å få ut STUDIEPROGRAMKODE fra tabellen ETTERUTDKURS
 • [FSWS-1609] - to nye felter i returen av Campus for studieprogram

4.5.4

 • [FSWS-1395] - Crud: utvide til å kunne skrive inn ansattnummer til FS + skrive møttstatus
 • [FSWS-1467] - Ny cdm-tag som skal med i uttrekket til utdanning.no

4.5.0

 • [FSWS-1396] - Resultatutveksling: feil - Når det inngår emnesamling i overføringen, kommer enkeltemnene uten vekting
 • [FSWS-1443] - CDM: legge til uttrekk for nye cdm-tagger

4.4.16

 • [FSWS-1363] - Dataporten: Endre http-statuskode for studentbevis-apiet ved nedetid i databasen
 • [FSWS-1371] - Ønske om utvidelser av studinfo2, for studieprogram og studieretninger (er kun databaseendring)

4.4.10 - 4.4.12

 • [FSWS-1350] - STUDRAPP, FS8.0 og campus

4.4.5-4.4.8

 • [FSWS-1260] - FSWS feil med sommersemester
 • [FSWS-1300] - Alumni: Studienivå inn i data
 • [FSWS-1149] - Halvere levetid på temp.rader i StudInfo2
 • [FSWS-1295] - Justering i studrapp, vurderingstid

4.4

 • Studrapp: Under "timeplan" ligger feltet: UNDERVISNINGSTIMEPLAN.TALL_ONSKET_ROM, Ledetekst  "antall-rom"
 • Studrapp: "terminer" ønskes informasjon om antall studenter med undervisningsopptak forrige år. Ledetekst "undoppt-forrige-aar"
 • Studinfo2: Forbedret ytelse for uttrekk av studieprogram og emner (er gjort i databasekode, i effekt ved neste flis)
 • Utdanning.no/CDM: Nye Infotyper/CDM-elementer for studieprogram tas med i uttrekket: P-UNDSPRÅK/prg-instructionLanguage og P-URL/prg-url (NB! Oppdater felleskoder først)
 • Utdanning.no/CDM: Nytt felt i studieprogram for hvorvidt data skal videresendes fra utdanning.no til Studyinnorway.no, er lagt med

4.3.11

 • BAS: stedref rettet i bas/oppdater fagperson (rettet også i prod, inkl. følgefeil fra endringen) 
 • Studinfo2: Vektingsbrøk og hjelpemiddelkoder (med tilhørende Navn) for hver enkelt eksamensdel er lagt til. Emnets vekting er også med.

 

 

Publisert 7. aug. 2018 08:43 - Sist endret 3. aug. 2021 13:18