5 Endringer i FS-interne Webservicer

4.8.2 - 4.9.12

 •  [FSWS-2640] - Justering av tekst på Studentbekreftelse
 •  [FSWS-2685] - Tilleggsdata i meldinger fra FS til SO
 •  [FSWS-2513] - Thumbnailtjenesten i wsintern stopper opp når den kommer til dokument den ikke klarer å prosessere
 •  [FSWS-2586] - Regenerering av xml for infotekster - tjeneste som holder rede på objekter som trenger generering, og kaller prosdyre for å få det utført
 •  [FSWS-2713] - P360 resultatarkivering: test mot studentref. gjør at overføring feiler
 •  [FSWS-2688] - Dokumentere P360 arkiv-overføringer (klagesaker og resultatprotokoll)
 •  [FSWS-2867] - Brevgenerering krasjer ifm FS 120.003 (tilbudsbrev)
 • [FSWS-2905] - FSWS-intern: Gen av karutskrift viser feil side nr.

4.7.0 - 4.8.1

 • [FSWS-2400] - Resultatoverføring/vitenarkiv: Legge til informajon i varselmelding om hvem feilen gjelder
 • [FSWS-2507] - Arkivkoder til bruk i arkivdokument ved klage på sensur
 • [FSWS-2531] - Ved trukket klage skal det lages et avslutningsdokument som går til arkiv
 • [FSWS-2617] - Feil i generering av karutskift, rapport 600.003 - Digitalt signert karakterutskrift
 • [FSWS-2375] - P360/Intern: Resultater skal arkiveres i P360 tilsvarende klagearkivering
 • [FSWS-2513] - Thumbnailtjenesten i wsintern stopper opp når den kommer til dokument den ikke klarer å prosessere
 • [FSWS-2606] - P360: Overføring av klagesaker må overføre flere felter
 • [FSWS-2687] - P360/Intern: Studenter-endepunktet genererer en del støy og må gjennomgås

4.6.8

[FSWS-2471] - fsws-intern: Karakterutskriftpdf har utdatert tekst

4.6.0

 • [FSWS-2332] - Generering av vitnemål (og DS): samlet PDF beholder ikke alfabetisk sortering

4.4.18

 • [FSWS-2062] - Lage en WS-tjeneste som kan generere "Thumbnail-bilde"

4.4.16-4.4.17

 • [FSWS-2056] - pdf: Problemer med tegnsett ved utskrift av vitnemål
 • [FSWS-1953] - Problemer med internminne kjøring av store brev/pdf-jobber

 

4.4.11-4.4.14

 • [FSWS-2176] - P360: Fikse lagring av journalnr
 • [FSWS-1832] - Bedre feilhåndtering når PDF-signeringsserver går ned
 • [FSWS-2184] - P360 arkivering av klagesaker. Saksbehandler-søk feiler ved flere treff

4.4.10

 • [FSWS-2131] - P360: Arkivering av klagesaker. Endre pdf-dokument fra pdf til pdf/A
 • [FSWS-2044] - P360: Arkivering av klagesaker. Endre pdf-dokumenter ihht. tilbakemelding fra brukere

4.4.9

 • [FSWS-2056] - pdf: Problemer med tegnsett ved utskrift av vitnemål

4.4.8

4.3.26

 • [FSWS-1604] - Digital karakterutskrift - legg til url for gamle karakterskalaer

4.3.20

 • [FSWS-1634] - Digital karakterurskrift: feil formatering ved engelsk utskrift

4.3.8

 • [FSWS-1542] - Liten skrivefeil i karakterutskriftpdf
 • [FSWS-1340] - Digipost: Oppdatere status_sendt i pdf-bestilling

Nye Lånekasse grensesnitt: 
* Motta abbonenter fra LK som lagres som den mengde våre overføringer skal plukke fra
* Avgi alle studener med gyldig studentstatus 

 

Publisert 7. aug. 2018 10:06 - Sist endret 9. sep. 2020 13:49