Endringer i feide-connect

Version fsws-feide-1.1.34

  • [FSWS-2320] - Alumniuttrekket leverer blank på stuierett når studieretning er blank

Version fsws-feide-1.1.33

  • [FSWS-2278] - Endre semregWS til å avgi 'true' også i Juli i caset fsws-2274 Semesterkvittering for Høstsemester skal vær gyldig fra 1. juli, ikke 1. august som det har vært til nå
Publisert 14. mai 2019 09:06 - Sist endret 26. aug. 2019 15:00