3 Endringer i Digeks-tjenester

4.17.7 - 4.17.8

(i prod 11.11 2020)

 • [FSWS-2869]: Posting til 2 nye felt for tjenesten "Registrere planleggingsdata for eksamen" , ,VURDKOMBENHET. DATO_EKSAMEN_FRA , VURDKOMBENHET .DATO_EKSAMEN_TIL    
 • [FSWS-2866]: Endring i Dig.eks. tjenestene under.Det sjekkes mot tabellen EMNE_NAVNHIST, om det er en forekomst innenfor gitt termin der.:
  • Hent liste av eksamener og Hent info om en eksamen, Hent begrunnelser for eksamen
  • Hent eksamener filtrert på hjelpemiddel
  • Hent klager for eksamen
  • Hent status på bachelor/master oppgave ifm overføring til Brage        
 • [FSWS-3031]: Endring i tjeneste 'Hent klager endret siden tidspunkt' i digeks Apiet

4.17.0 - 4.17.6

 • [FSWS-2530] - Fikse opp i fsws-eksamen så den bruker rett kall mot campus
 • [FSWS-2186] - Lage enkel tjeneste som leverer basic json-schema.
 • [FSWS-2693] - Digeks returnerer tom json når den mottar tom campus-parameter
 • [FSWS-2605] - Bytte ut hvordan eksamensinfo velger hvilken database den skal gå mot
 • [FSWS-1778] - Digeks: endre hvordan WS henter ut/beregner tilleggstid
 • [FSWS-2745] - Overføring av resultater fra obligatoriske arbeidslister i Canvas
 • [FSWS-2705] - Nytt felt for begrunnelsessystem og klagesystem

4.16.1 - 4.16.3

 • [FSWS-2443] - Digeks: lage filter på 'dato-sist endret' for grensesnittet /exams/{institutionID}
 • [FSWS-2512] - Legge inn filtrering av eksamensliste som ikke har fått satt eksamensdato
 • [FSWS-2550] - Gruppeid blir ikke satt i sensurregistrering på kandidatnivå, kun på topp-nivå
 • [FSWS-2555] - Krav til fagperson for overføring av karakter

4.15.6 - 4.15.11

 • [FSWS-2464] - Endre felt-navn i fsws-eksamen post-rutine
 • [FSWS-2389] - Digeks: splitte opp tellingen av antall kandidater, på Campus, i #eksamen_plan
 • [FSWS-2472] - Dig eks: Get begrunnelser henter kandidatnr fra feil tabell
 • [FSWS-2482] - Endring av kontroll av administrator ved overføring fra eksamensystem til FS.
 • [FSWS-2488] - Optimalisere henting av eksamensliste

4.15.4

 • [FSWS-2315] - Digeks: utbedre hjelpemiddeltjenesten til å sjekke mot "terminkode_gjelder_i"

4.15.1

 • [FSWS-2045] - Digeks: ta med versjonskode for vurdenheter i /eksamen/planleggingsdata

4.14.8 - 4.15.0

 • [FSWS-2156] – Fikse at ferdigstatus-tjenesten av og til unnlater å returnere datoNySjekk
 • [FSWS-2009] - Erstatte 'tid' med 'reell_tid' i digekstjenesten https://fsws.usit.no/eksamen/eksamensinfo?
 • [FSWS-2157] - DIGEKS: Hente informasjon om hvilken form begrunnelse er gitt i tjenesten Registrer begrunnelse for eksamen

4.14.5

 • [FSWS-2070] - Vedtak på sensur fra digitalsystemer skal ikke lenger registrere dato, type eller ferdigstatus

4.14.0

 • [FSWS-1891] - DIGEKS: registrerVedtak-tjenesten sjekker og krever registrering av sensorer og saksbehandler

4.13.3

 • [FSWS-2018] - Feil tegnsett på FS-tittel apiet

4.13.1

 • [FSWS-1864] - Digeks: mulitippel utlisting av kommisjon for eksamen
 • [FSWS-1862] - Digeks: Ta med info om et resultat er gyldig eller ikke i tjenesten som beregner om oppgave kan publiseres
 • [FSWS-1957] - Ta med vurderingsId på eksamensordninger og -deler / deldager i eksamensinfo-tjeneste
 • FSWS-1959 - Automatisk KO-ing av sensur

4.12.5

 • [FSWS-1927] - Timeplanleggingsdata henter ikke opp rom for eksamen
 • FSWS-1864 - Digeks: mulitippel utlisting av kommisjon for eksamen

4.12.4

 • [FSWS-1868] - DigEks: Dersom klagesensur er ført, leverer tjenesten 'Hent info' for en eksamen nå klagekommisjonsnummer

4.12.1

 • [FSWS-1854] - DIGEKS: registrerSensur-tjenesten tar imot løpenummer og sjekker sensorer og saksbehandler

4.11.0

 • [FSWS-1877] - Digeks: Søketjeneste returnerer begrunnelsessøknader endret siden dato
 • [FSWS-1750] - fsws-digeks: BegrunnelsesGet trenger kun å levere kommisjonsløpenr, ikke ny og og opprinnelig

4.10.0

 • [FSWS-1838] - Digeks: tilgang til nytt felt: "publiserEksdato"

4.9.0

 • [FSWS-1834] - Digeks: Lage søketjeneste som returnerer klager endret siden dato

4.8.0

 • [FSWS-1737] - Digeks: tjeneste som leverer hjelpemidler i egen ressurs

4.7.1

 • [FSWS-1785] - Digeks/Vitenarkiv: mulighet for å kunne skrive inn tittel på oppgave til FS

4.7.0

 • [FSWS-1796] - Digeks: Oppdatere sensur og begrunnelsestjenester

4.6.12

 • [FSWS-1644] - Vitenarkiv: lage WS etter de spesifikajsoner vi kommer fram til sammen med Uninett
 • [FSWS-1725] - Tillate andre statuser enn S i PK_FSWS_DIGEKS.P_Set_Sensur

4.6.10

 • [FSWS-1648] - Felt som ønskes tatt med i API'et (digeks) for overføring fra FS til Eksamenssystemene.
 • [FSWS-1633] - Digeks: funksjon for å skrive gruppeid fra eksamenssytem til FS

4.6.2- 4.6.1010
 

 • [FSWS-1539] - Digeks: klage-GET skal inneholde fornavn og etternavn
 • [FSWS-1604] - Digeks: Ta med url til beskrivelse av gamle karakterskalaer på karakterutskrift
 • [FSWS-1603] - Digeks: kandidat får utvidet tid selv om eksamen er utenfor perioden for tilpassingen
 • [FSWS-1635] - Digeks: grenesnittet "Hent info for eksamen" skal returnere gruppeID som er registrert i FS
 • [FSWS-1648] - Digeks: flere felt som ønskes tatt med i API'et (digeks) for overføring fra FS til Eksamenssystemene.
 • [FSWS-1633] - Digeks: funksjon for å skrive gruppeid fra eksamenssytem til FS
 • [FSWS-1603] - Digeks: kandidat får utvidet tid selv om eksamen er utenfor perioden for tilpassingen
 • [FSWS-1689] - Digeks: Klage på sensur som blir trukket

 

4.5.7

 

 • [FSWS-1510] - Digeks og studrapp: nye felter: status eksavvikling og undaktnavn
 • [FSWS-1481] - Digeks: Tilfeller der rom mangler i ws'en eksamensinfo
 • [FSWS-1482] - Digeks: tilfelle av feil (mangel) for eksamensinfo
 • [FSWS-1524] - Digeks; hent info for en eksamen feiler noen tilfeller for deldag

4.5.4

 • [FSWS-1471] - Digeks: tilbakeskriving av klokkeslett_fremmote_tid fra TP - feil datodel
 • [FSWS-1419] - Digeks: Klage på sensur - lagre vedtak
 • [FSWS-1462] - Digeks: begrunnelse må også inneholde selve begrunnelsen

4.5.0

 • [FSWS-1438] - Digeks: feil - eksamensinfo - tilfeller det er mer enn ORD i samme termin for samme emne
 • [FSWS-1439] - Digeks: feil - tilfeller der uttrekket tar med forrige termins vurdenet dersom det ikke finnes noen for inneværende
 • [FSWS-1418] - Digeks / Fagpersonweb: hente liste med klager og kommisjon
 • [FSWS-1412] - Digeks / Fagpersonweb: utvidelser for sensur og klage
 • [FSWS-1417] - Digeks / Fagpersonweb: Skrive tilbake begrunnelse 

 

4.4.16

 • [FSWS-1370] - Digeks: leverer ikke vurderingenheter dypere enn nivå 3 i hierarkiet
 • [FSWS-1374] - Digeks: mangler på eksamensdel
 • [FSWS-1373] - Digeks: Feil oppmeldingstall for enkelte vurdenheter

4.4.10-4.4.12

 • [FSWS-1346] - Digeks: id enkoding - tilpasse id til url encoding
 • [FSWS-1326] - Digeks: digital eksamen og eksamen fordelt på deldager
 • [FSWS-1330] - DIgeks: ta med ledende null i brukernavn
 • [FSWS-1341] - Digeks: oppdatering avdet nye feltet på eksaviklingsrom: STATUS_SPESIALTILPASNING

 

4.4.5 - 4.4.8

 • [FSWS-1280] - Digeks -(sensurregistrering via FPW) gir i noen tilfelle tomt svar på spøring
 • [FSWS-1239] - Digeks:Tilbakeskriving av sensur vs. karakterregel
 • [FSWS-1302] - Digeks: mangler rom
 • [FSWS-1286] - Digeks: Justere funksjon for sletting av EKSAVVIKLINGROM
 • [FSWS-1301] - Digeks: henting til sensursystem krever at 'eksamenssystem' er angitt

4.4

 • Digeks:Tall for antall møtt forrige år også (for å kunne lage prognose på frafall): "antallMottForrigeAr"
 • Digeks: Antallet som avmeldes etter registreringsfristen: "antallAvmeldtForrigeAr"
 • Digeks: ny tjeneste - hente ut informasjon om emne / eksamen.
 • Digeks: Feilrettinger

4.3.11

 • Sensurregistrering, rettet mangel ift karakterregel    
 • Rettet til at det er mobilnummer som overføres på kandidat
 • Kanditatnummer følger nå ved kandidat ved klage
 • Rettet at datoSistEndret forble uendret i output fra API, selv om kommisjon var endret
Publisert 7. aug. 2018 08:50 - Sist endret 18. nov. 2020 11:55