6 Endringer i databasekomponenter for ws-tjenester

Fsws-db-v5.0.1 (i test oktober 2020)

 • FSWS-2869: Legg til feltene Dato_Eksamen_Fra og Dato_Eksamen_Til
 • FSWS-2869: Sett felt Dato_Forslag_Eksamen til NULL ved oppdatering
  • Sørget for at felt Dato_Forslag_Eksamen blir satt til NULL ved oppdatering av/til periode for eksamen.
 • FSWS-2869: Refaktorer kode
 • FSWS-2870: Legg til støtte for nytt felt Status_Oblig_Oppmote
  • Endret P_Set_TimeplanFraTP slik at den nå også oppdaterer det nye feltet Status_Oblig_Oppmote i tabell UNDERVISNINGSTIMEPLAN.
 • FSWS-2870: Håndter NULL-verdi for parameter inStatusObligOppmote
 • ROMS-629: Rettet fejl i tolkning af json fra GetSak
 • Endret til å ta med fra dagen før sistesending i fnr-endring i resultatoverføring til VIP
 • Endret feilmelding til lovlig ,egendefinert nummerserie
 • Lagt til sjekk på om oppgavetittel_engeslk er endret for å få den med i updateFsws-db-v5.0.0 (i test september 2020)

 • Endret utplukk pa Sted-Course (FSWS-2337) + Lagt pa FS-prefiks

 • Lagt pa FS-prefix i signatur

 • [FSWS-2586]: CDM Info oppdatering for emne + Job Scheduler

 • [FSWS-2586]: CDM Info oppdatering for emne + Job Schedulere

 • FSWS-2513 Jobb kjører med intervall 1 min

 • bugfix: navn på qerystring parameter

 • EVU3-1845: Oprettet javafil for kald af ws

 • EVU3-1845: oprettet pl/sql prosedyrer og funktioner for kald af ws

 • [FSWS-2744] Tar med glemt nokkeltfelt i Membership

 • FSWS_RESULTATUTVEKSLING.pkb endret output av jobben til loggen noen.

 • FSWS_RESULTATUTVEKSLING.pkb endret spørring for nye resultatbestillinger

 • FSWS_RESULTATUTVEKSLING.pkb tatt hensyn til gode innspill på spørring.

 • NOISSUE-ROMS: Fjernet brug af tabellerne flyt_overforing og flyt_overforing_resultat.

 • [FSWS-2801] Lagt til manglende betingelse i Trace-rutinen + et kall pa den

 • FSWS_BAS.pkb flyttet AktuellePersoner til en GTT

 • Speeder opp siste endring med bulk.

 • Ignorerer genererte SQL-filer

 • [FSWS-2337] Utkommentert bet. pa Rommal for ST-medlemskap

 • [RT-381955] Emne navn ble beregnet på begynnelsen av Studieprogrammet, nå tas det i hensin relativ terminnr og hentes riktig emnenavn for semester. Algoritme sjekker relativ tterminnr fra, hvis det er tom sjekkes det til og deretter default hvis nødvendig. Om alle er null navn beregnes som før, dvs, når Studieprogram startet. For å beregne riktig år og termin brukes det DIV/2 og MOD/2 matematiske funksjoner. Ikke noe nye sql spørringer er introdusert, bare parametre å beregne riktik semester emne er undervist i.

 • [FSWS-2337] Endret utplukk for ansatte til Personrolle direkte

 • [FSWS-2337] Utplukk for ansatte fra Personrolle kompilerer

 • [FSWS-2337] Dropper navnehistorikk-funksjonalitet for Canvas

 • [FSWS-2337] Lagt til Distinkt pa Personroller + Sted-tilknytning

 • [FSWS-2337] Lagt til std betingelser pa (Fag)Person

 • [FSWS-2504] Fixet generering av install skript. Install skriptene legges i kronologisk rekkefølge; .pks filer kommer før .pkb filer; VPD filene kommer i zip også.

 • [FSWS-2504] Refaktorert build.py skript; flyttet noen logik i funksjoner fra main

 • ROMS-625: Ændret sjek på om en sag er registreret/endret siden sidste overførsel fra > til >=
fsws-db-v4.15.0 - 4.15.7 (i test 9. september 2020)

 • [FSWS-2439] - Legge inn sjekk mot om det mangler siste import i resultatutveksling.
 • [FSWS-2399] - Gå gjennom feilmeldinger og rett opp upresis tekst
 • [FSWS-2401] - Tunge kjøringer i resultatutvekslingen
 • [FSWS-2478] - Det er ønskelig at tjenesten Registrere sensur for eksamen, skal kunne ta i mot verdien Ø, for manglende obligatorisk aktivitet.
 • [FSWS-2526] - Dersom sensurklage er markert med STATUS_FERDIGBEHANDLET=J skal ikke tjenesten overskrive i VURDKOMBKLAGE
 • [FSWS-2527] - URL for begrunnelsessaker skal legges inn i feltet URL_BEGRUNNELSE i VURDKOMBKLAGE
 • [FSWS-2528] - P360: Generering av klagedokumenter når vedtak gjøres samme dag som klagen kommer inn
 • [FSWS-2519] - Endring i personlister for klage og begrunnelse

fsws-db-v4.14.0

 • [FSWS-2261] - Rydde opp i feilmeldinger fra db-kode for Digeks.

fsws-db-v4.11.0

 • [FSWS-2002] - (2) Studinfo2: Post-tjeneste for studieretninginfo (ntnu)
 • [FSWS-1779] - Digeks: Klagesaker til arkiv P360
 • [FSWS-1947] - (1) Utvidelse av Studinfo2 og/eller veiledning til andre ressurser (ntnu)
 • [FSWS-1771] - Resultatutveksling: ta med resultat på alle språk for bestått/ikke bestått
 • [FSWS-2044] - P360: Arkivering av klagesaker. Endre pdf-dokumenter ihht. tilbakemelding fra brukere
 • [FSWS-2085] - Vise historisk emnenavn i studieprogram uttrekk
 • [FSWS-2003] - (2) Studinfo2: Infotypekode for studinfo/studieprogram og studinfo/studieretning (ntnu)
 •  

fsws-db-v4.10.3

 • [FSWS-2070] - Vedtak på sensur fra digitalsystemer skal ikke lenger registrere dato, type eller ferdigstatus
 • [FSWS-1638] - Meldinger til SO-systemer

 

Publisert 26. feb. 2019 09:45 - Sist endret 19. okt. 2020 12:18