TAM - Tjenesteadministrasjonsmodul

12.2.2018: Funksjoner i TAM-applikasjonen vil bli løst i Dataporten istedenfor. Det arbeides med dette våren 2018

 

TAM består av en database med tilhørende webapplikasjon, som gir institusjonene mulighet til selv å administrere tjenester i tilknytning til FS.

Første tjeneste i modulen er administrasjon av Webservice-brukere: tilganger, kontaktpersoner og passord.

Kort om TAM

TAM har en Webapplikasjon som gir institusjonene mulighet til opprette og endre på brukerne, samt generere nye passord. Det gjelder både den interne WS-brukeren, og de som benyttes av leverandører.

Roller

For at de rette personer skal få tilgang til å logge seg inn og jobbe i TAM, må det registreres roller/rettigheter i FS. Det må også registreres Saksbehandler (for kontaktinfo) og feide-brukernavn (for pålogging). Informasjonen blir deretter automatisk overført til TAM. Merk at det er det institusjonene nå registrerer i FS som blir den reelle og formelle tildelingen.

Tildel følgende roller i FS-brukeradministrasjon

a) FS_TAM_AVTALE

Det er denne personen som vil få de overordnede henvendelser om avtale og grensesnitt, og som formelt forvalter autorisering av eksterne tjenester mot institusjonens FS-database. Rollen er også ansvarlig for at de øvrige TAM-rollene til enhver tid er besatt ved institusjonen.

b) FS_TAM_TILGANG

Rollen er ansvarlig for å administrere:

  • oppretting og endring av passord for institusjonens egen bruker
  • hvilke eksterne systemer FSWS sentralt skal opprette tilkoblingsbrukernavn for
  • hvilke operasjoner på grensesnittet de ulike eksterne systemene skal ha lov til å benytte

c) FS_TAM_INNHOLD

Det vil som oftest være institusjonens FS-superbruker som er oppført som innholdskontaktperson. Dette kontaktpunktet brukes når vi skal varsle om planlagt nedetid for tjenesten, styringsdata i FS som må oppdateres, mistanker om feil i datagrunnlaget i FS osv..

d)  FS_TAM_KLIENT

De som har ansvar for en eller flere egenutviklede tjenesteklienter som benytter institusjonens egen WS-bruker. Samme person kan naturligvis ha flere roller. Det er påkrevet at alle inst. tildeler a, b og c.

Forutsetninger

  1. De som skal ha roller må være registrert som Saksbehandler med fødselsnummer, epost og telefon i FS: i bildet Koder-felles-Saksbehandler. Angi mobiltelefon i bildet Person.
  2. Feidebrukernavnet til alle med rolle må ligge i bildet Person
Publisert 1. juli 2016 12:28 - Sist endret 12. feb. 2018 13:56