Endringer i Studentweb 3.3.29

Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet for bestilling av politiattest.

  Funksjonalitet for søknad om politiattest

  • Det må gjøres forberedelser både fra Units og institusjonenes side før funksjonaliteten kan tas i bruk i produksjon. Mer informasjon om dette kommer.
  • Versjon 3.3.29.1: Politiattest: Lagt til ekstra felter i overføringen til politiet. (STWJS-2920)

  Feilrettinger

  • Rettet feil som gjorde at Studentweb i noen tilfeller timet ut mens studenter holdt på å svare på spørreskjema (STWJS-2907)
  • Versjon 3.3.29.2: Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å legge til emner i utdanningsplan dersom emnet kom på side 2 eller senere i emnesøket (STWJS-2944

  Databaseendringer i produksjon

  Enkelte endringer i Studentweb gjøres direkte i databasen. Disse legges ut fortløpende, uavhengig av Studentweb-versjonsnummer. Følgende endringer er lagt ut i produksjonsbasene etter at versjon 3.3.29 ble satt i produksjon:

  Ny funksjonalitet

  • Varsel om emnesperre ved oppmelding: Studenter som forsøker å melde seg til et emne A, og som samtidig er meldt opp til et annet emne B som har registrert emnesperre mot det første, får nå et varsel om at meldingen kan bli slettet hvis de får et resultat på emne B. Det er innført to nye apptekster som kan redigeres i bildet Webapplikasjon - tekster (krever nedlasting av felleskoder): SM_EMNESPERRE_VARSEL_VURD og SM_EMNESPERRE_VARSEL_UND (STWJS-2869, RT414840)
  • Varsel om emnesperre på forsiden: Studenter som er meldt til to emner der det ene har emnesperre for det andre, vil få et viktig-varsel på forsiden om at meldingen til emnet som er sperret, vil bli slettet dersom studenten oppnår et resultat i emnet som sperrer (STWJS-2951, RT414840)
  • Modulegenskaper for studentbekreftelse: Det er lagt til to nye modulegenskaper under modul Bestilling i bildet Webapplikasjon - modulvalg, som styrer hvordan studentbekreftelser utformes. Tidligere har dette vært hardkodet per institusjon, så alle institusjoner må ta stilling til hvilken verdi de vil sette på de nye modulegenskapene og teste at det fungerer som forventet:
   • STUDBEKR1: Krav om semesterregistrering og betaling for å kunne bestille studentbekreftelse. Hvis denne er satt til J, må studenten ha semesterregistrert seg og betalt semesteravgift for aktiv registreringstermin eller terminen før for å få tilgang til å bestille studentbekreftelse.
   • STUDBEKR2: Vis sluttermin. Denne må settes til J for at forventet sluttermin skal vises i studentbekreftelsen (STWJS-2936)

  Feilrettinger

  • Rettet feil som gjorde at fakturadato ikke ble satt for fakturaer som opprettes via Studentweb. Dette førte til at studenten fikk ny fakturadato hver kan hun lastet ned PDF-fakturaen. (STWJS-2943, RT469486)
  Publisert 2. des. 2021 11:14 - Sist endret 28. jan. 2022 09:11