Endringer SW3

Sist endret 7. aug. 2020 14:36 av Øystein Sørvik

I denne Studentweb-versjonen er det hovedsakelig arbeidet med å få applikasjonen mer universelt utformet i henhold til EUs webdirektiv og WCAG-2.1.

Sist endret 16. juni 2020 10:21 av Øystein Sørvik

I denne Studentweb-versjonen er det hovedsakelig arbeidet med å få applikasjonen mer universelt utformet i henhold til EUs webdirektiv og WCAG-2.1.

Sist endret 28. feb. 2020 09:42 av Øystein Sørvik

Versjon i produksjon (fsweb.no) og i test: 3.3.19.1 - 27.02.2020 13:42

Denne versjonen inneholder to endringer som begge angår pålogging

Sist endret 15. nov. 2019 12:38 av Øystein Sørvik

Versjon i produksjon (fsweb.no):  3.3.19 - 14.11.2019 16:10

Fra versjon 3.3.19 er det nå mulig å bestille digitalt signerte studentbekreftelser.

Sist endret 2. juli 2019 14:53 av Sven Petter Næss

I forbindelse med flis 8.2.1, kommer det noen databaseendringer for Studentweb. Disse endringene krever ikke ny versjon av selve applikasjonen, men blir prod.satt direkte. 

 

Oversikt over endringer som er gjort i database-fliser for Studentweb i april og mai. Noe er i produksjon allerede, men andre ting er kun i demobasene foreløpig. De ønsket produksjonssatt i løpet av en uke. (Det som står om PROD nedenfor gjelder nødvendigvis ikke UiO.)

Sist endret 21. mai 2019 09:22 av Sven Petter Næss

Versjon lagt til test: 10.4. 2019. 

Versjon i produksjon (fsweb.no): 3.3.18.2 (15.5.2019)

 

Sist endret 14. mars 2019 12:26 av Sven Petter Næss

Versjon lagt til test: 6.3. 2019. Planlagt produksjon (fsweb.no): 25.3.2019

Det er lagt ut to versjoner samtidig, 3.3.16 og 3.3.17 for at eIDAS skal kunne testes. 

3.3.17 kan foreløpig kun testes på fsweb-demo, mens 3.3.16 er på jboss-test.

Sist endret 13. feb. 2019 10:41 av Sven Petter Næss

Versjon lagt til test: 30.1. 2019.

Planlagt produksjon (fsweb.no): 18.2.2019

Sist endret 29. okt. 2018 14:10 av Sven Petter Næss

Versjon lagt til test: 24.9. 2018.

Planlagt produksjon (fsweb.no): 8.10.2018

Oppdatert med rettelser i versjoner 3.3.14.1 og 3.3.14.2: 22.10.2018

3.3.14.3 lagt i produksjon 25.10.2018.

Sist endret 27. juni 2018 10:46 av Sven Petter Næss

Versjon lagt til test: 31.5. 2018. Ny hotfix, versjon 3.3.13.2, lagt ut 18.06.2018

Planlagt produksjon (fsweb.no): 21.6.2018

Sist endret 9. mai 2018 13:49 av Sven Petter Næss

Versjon 3.3.12 inneholder i hovedsak endringer knyttet til ny datamodell for campus (jmf. databaseflis 8.03 og FS-klientversjon 8.07).

Sist endret 15. des. 2017 13:11 av Sven Petter Næss

Fra versjon 3.3.11 er det nå mulig å bestille digitalt signerte karakterutskrifter, samt se begrunnelser på sensurvedtak direkte i Studentweb.

Sist endret 21. aug. 2017 13:28 av Sven Petter Næss

Fra versjon 3.3.10 er Søknadsmodulen nå i produksjon.

Sist endret 10. mai 2017 15:01 av Sven Petter Næss

Oversikt over endringer som er gjort i database-fliser for Studentweb i april og mai. Noe er i produksjon allerede, men andre ting er kun i demobasene foreløpig. De ønsket produksjonssatt i løpet av en uke. (Det som står om PROD nedenfor gjelder nødvendigvis ikke UiO.)

Sist endret 6. apr. 2017 11:03 av Sven Petter Næss

3.3.9 inneholder bl.a. ny modul for begrunnelse og klage i forbindelse med eksamen.

Sist endret 30. jan. 2017 15:09 av Sven Petter Næss

3.3.8 inneholder en rekke endringer og rettelser. ID-porten skal nå være klar til bruk i produksjon.

Sist endret 4. nov. 2016 12:21 av Sven Petter Næss

Ingen store endringer eller nye funksjoner i Studentweb 3.3.7, men versjonen inneholder en del feilrettinger og forbedringer.

Sist endret 6. sep. 2016 12:40 av Sven Petter Næss

Studentweb er oppgradert til versjon 3.3.6.2, som inneholder rettinger til 3.3.6:

Sist endret 6. sep. 2016 12:40 av Sven Petter Næss
Sist endret 15. juni 2016 16:03 av Sven Petter Næss
Sist endret 10. juni 2016 13:35 av Sven Petter Næss
Sist endret 18. mars 2016 09:53 av Sven Petter Næss
Sist endret 22. jan. 2016 10:34 av Sven Petter Næss
Sist endret 2. des. 2015 11:30 av Anne Kathrine F Haugen
Sist endret 10. nov. 2015 13:21 av Anne Kathrine F Haugen