Studentweb

Studentweb er en nettbasert tjeneste for studenter.

Dersom du er student: vennligst kontakt din institusjon/lærested hvis du har spørsmål knyttet til Studentweb.

Studentweb lar studenter utføre en rekke studieadministrative oppgaver, slik som semesterregistrering og oppmelding til undervisning og eksamen.

Studentweb gir også innsyn i informasjonen som studiestedet har lagret om studenten, f.eks. eksamensresultater, kontaktopplysninger og hva som er sendt til Lånekassen.

 

Publisert 13. apr. 2012 11:10 - Sist endret 15. nov. 2019 12:39