Forprosjekt for studentmobiltet

For at det skal være mulig for institusjonene å oppfylle regjeringens krav til studentmobilitet er det behov for bedre arbeidsprosesser og it-løsninger. Unit har derfor satt i gang et forprosjekt som løper fram til september 2020.

Kort om prosjektet

Forprosjektet har tre hovedoppgaver:

 • Utarbeide et felles prosesskart for arbeidet med studentutveksling
 • Identifisere felles hinder og flaksehalser i prosessene (praktiske, regelstyrte og integrasjonsmessige)
 • Beskrive hvilke løsninger som kreves for at institusjonene skal kunne etablere en oversiktlig og effektiv arbeidsflyt

Studentperspektivet er viktig i forprosjektet. Målet er at alle grupper som er involvert i utveksling deltar i en enklere og mer transerent prosess, ikke minst studenten.

Arbeidsgruppe

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med følgende deltagere:

 • Inger Marie Hognestad - VID
 • Lise Bakke Brøndbo - OsloMet
 • Elin Berge Flo - UiB
 • Marit Schulstad Wasa - HVL
 • Oddrun Walstad Maaø – NTNU
 • Sean Kjartan Iversen – Unit (prosjektleder)
 • Geir Magne Vangen – Unit
 • Eilin Sandsmark - Diku

Vi vil holde alle institusjoner informert om arbeidet underveis, og vil konsultere institusjonene ved behov.

 

Publisert 25. nov. 2019 15:24 - Sist endret 25. nov. 2019 15:24