Studentmobilitet

Sist endret 25. nov. 2019 15:24 av Sean Kjartan Iversen

For at det skal være mulig for institusjonene å oppfylle regjeringens krav til studentmobilitet er det behov for bedre arbeidsprosesser og it-løsninger. Unit har derfor satt i gang et forprosjekt som løper fram til september 2020.

Sist endret 7. mai 2020 12:33 av Sean Kjartan Iversen

Her følger en beskrivelse eksisterende fellesløsninger og planlagte tiltak for internasjonal informasjonsflyt av studentdata. Vi kan ikke forskuttere tidsperspektivet for planlagte tiltak. Vi håper likevel denne informasjonen kan være til hjelp for institusjoner i planleggingen av framtidig studentutveksling.