Søknadsweb

I Søknadsweb kan institusjonene gjennomføre sine lokale og interne opptak

Søknadsweb er en webapplikasjon som kan håndtere alle typer lokale opptak til studier:

  • Masterstudier, videreutdanninger, grunnutdanninger utenom Samordna opptak.
    • Det er tilrettelagt for dokumentopplasting og overføring av resultater fra andre norske institusjoner.
  • Utenlandske søkere kan om ønskelig ledes gjennom en egendefinert silingsprosess.
    • Det er mulig å kontrollere hvem som skal se hvilke opptak på bakgrunn av statsborgerskap.
  • Det kan gjennomføres utvekslingsopptak for egne utreisende studenter. Disse er ikke synlig for andre søkere.
  • Søknadsweb danner, sammen med webapplikasjonen Nomination, en arbeidsflyt for innreisende utveksling.

 

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 13. nov. 2017 15:17