RUST - Register for utestengte studenter

RUST muliggjør effektiv og trygg formidling av vedtak om sanksjon. Institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å benytte RUST.

RUST er utviklet av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Sikt har forvaltningsansvar for RUST.

Hva er RUST?

Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, som følge av vedtak, får slike rettigheter ved en annen institusjon (uhl. §4-12)

Universiteter og høyskoler skal registrere eventuelle sanksjoner på sine søkere/studenter i sitt studieadministrative system (eksempelvis FS). I flere tilfeller overføres informasjon om person og sanksjon til RUST. Gjennom RUST får andre universiteter og høyskoler på en sikker måte informasjon om sanksjoner kun når aktuell person er søker eller student ved deres institusjon.

I hvilke tilfeller registreres en søker/student i RUST?

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

- §3-7(8):     falske vitnemål

- §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd

- §4-8(2):     farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning

- §4-8(3):     fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk

- §4-10(3):   utestenging etter skikkethetsvurdering

 
Når sanksjonsperioden er utløpt slettes personopplysninger og informasjon om vedtaket automatisk fra registeret.
Publisert 18. juni 2013 13:40 - Sist endret 26. jan. 2022 08:34