English version of this page

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge

Resultatutveksling er en tjeneste som gjør at norske universiteter og høgskoler kan hente utdanningsresultater du har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

Kort om resultatutveksling for søkere og studenter

Hva er resultatutveksling?

Resultatutveksling er aktuelt for deg som søker om opptak på grunnlag av høyere utdanning (eksempelvis til 2-årige masterutdanninger) eller som søker om godkjenning/innpassing av ekstern utdanning. Gjennom resultatutvekslingen kan universitetet/høgskolen du søker til selv hente inn utdanningsresultater du måtte ha oppnådd ved andre universiteter og høgskoler i Norge. Dermed trenger du ikke selv dokumentere utdanningen din.

Du trenger ikke avgi samtykke for at universitetet/høgskolen du søker til skal kunne hente inn utdanningsresultater fra andre universiteter/høgskoler.

Ikke alle universiteter/høgskoler benytter resultatutveksling

Resultatutveksling er mulig mellom universiteteter og høgskoler som bruker det studieadministrative systemet Felles Studentsystem (FS). Det vil i praksis si de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, med unntak av Handelshøyskolen BI. Se komplett liste over institusjoner som benytter FS.

Kort om resultatutveksling for utdanningsinstitusjoner

Det er beståtte vurderingsresultater og oppnådde kvalifikasjoner som hentes inn. Dataene vises frem hos mottaker i bildet <Person eksternstudium>. Resultater som importeres

  • hentes fra ekstern institusjons kvalifikasjonsprotokoll og vurderingsprotokoll
  • beholder sammenheng mellom oppnådde emner og kvalifikasjoner
  • inkluderer: emnekode og navn (norsk, engelsk), tittel  på oppgaver, termin, omfang og resultat. Emnebeskrivelser hvis de ligger i FS.
Publisert 11. nov. 2014 10:44 - Sist endret 10. sep. 2019 10:54