English version of this page

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge

Resultatutveksling er en tjeneste som henter beståtte vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved utdanningsinstitusjoner i Norge.

Kort om resultatutveksling for søkere og studenter

Hvordan foregår overføringen?

For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt sitt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningslovens § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.

Overføring av resultater kan skje på ulike måter:

Søke om studieplass gjennom Samordna opptak

Når du registrerer søknaden din via Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Søke om studieplass via lokale opptak

Når du registrerer søknaden din i Søknadsweb huker du av for at studiestedet kan hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Søke om godkjenning/innpassing av ekstern utdanning

Logg deg på Studentweb og kryss av på at nåværende utdanningsinstitusjon kan hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Hva skjer videre?

Så snart samtykke er gitt, kan en saksbehandler initiere overføring av resultater fra alle institusjoner i Norge som bruker Felles Studentsystem (FS). Det vil i praksis si de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI.

Kort om resultatutveksling for utdanningsinstitusjoner

Henterutinen vil spørre hver eneste FS-institusjon de følgende spørsmål:

  1. Deler denne institusjonen resultater?
  2. Har studenten gitt samtykke til henting av resultater?
  3. Har denne institusjonen beståtte resultater for den gitte studenten?

Hvis svaret er ja på alle spørsmålene, så vil beståtte vurderingsresultater og oppnådde kvalifikasjoner hentes og legges inn i bildet <Person eksternstudium> i den lokale FS-basen.

Resultater som importeres

  • hentes fra ekstern institusjons kvalifikasjonsprotokoll og vurderingsprotokoll
  • beholder sammenheng mellom oppnådde emner og kvalifikasjoner
  • inkluderer: emnekode og navn (norsk, engelsk), tittel  på oppgaver, termin, omfang og resultat. Emnebeskrivelser hvis de ligger i FS.

Hvilke institusjoner kan det hentes vurderingsresultater fra?

Se komplett liste over institusjoner som benytter FS

Publisert 11. nov. 2014 10:44 - Sist endret 17. okt. 2017 09:34