Resultatutveksling - informasjon til søkere og studenter

Resultatutveksling er en digital metode for innhenting av resultater på vurderinger og grader fra andre norske institusjoner.