Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Europa (via EMREX-nettverket)

EMREX er et nettverk som knytter utdanningsinstitusjoner innenfor høyere utdanning i en rekke land sammen. EMREX-nettverket gir studenter mulighet til selv å hente ut sine studieresultater og dele disse med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere på tvers av landegrenser. Institusjonenes egne IT-løsninger benyttes til overføringen.

Hva innebærer EMREX?

EMREX-nettverket sikrer at mottakerne kan stole på at resultatene er korrekte, behovet for papirforsendelser bortfaller og unødvendig ventetid reduseres. Nettverket vil blant annet være nyttig for følgende grupper:

  • studenter som har vært på utvekslingsopphold
  • utenlandske personer som søker på høyere utdanning i Norge
  • norske personer som søker på høyere utdanning i utlandet
  • studiesteder som har søkere med høyere utdanning fra andre land
  • studiesteder som har studenter som har vært på utvekslingsopphold

EMREX-netterket har blitt etablert gjennom et EU-finansiert prosjekt hvor målet var å bidra til internasjonalisering av høyere utdanning, økt studentmobilitet og økt kvalitetssikring av resultatinformasjon.

Hvilke land er med i EMREX-nettverket?

Pr mai 2018 er følgende land med i EMREX-nettverket: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Italia, Polen, Nederland og Kroatia (i Norge er det et krav om at utdanningsinstitusjonen benytter det studieadministrative systemet FS). Flere land er på vei inn, også land utenfor Europa.

Komplett liste over institusjoner som er med i EMREX-nettverket.

 

Hvordan foregår overføringen?

Det er søkerne/studentene selv som initierer overføringen av resultatene via datasystemer ved studiestedene.

Søkere/studenter som skal ta med seg resultater tilbake til Norge må benytte Studentweb eller Søknadsweb. Søkeren/studenten må ha en aktiv IT-konto ved begge studiestedene for å kunne overføre resultater.

Prosessen består av fire steg:

  • Søkeren/studenten logger inn i Studentweb/Søknadsweb
  • Søkeren/studenten velger "Import results from abroad" (under "Results")
  • Søkeren/studenten velger landet han/hun ønsker å importere resultater fra, for så å velge resultater

Resultatene blir umiddelbart tilgjengelig for mottakerinstitusjonen.

Informasjon til institusjoner som ønsker å ta i bruk tjenesten

Testing av tjenesten

De norske FS-institusjonene kunne fra og med februar 2016 åpne opp for testing og bruk av tjenesten.

Informasjon om forutsetninger og nødvendige registreringer i FS finnes i brukerdokumentasjonen for EMREX.

Hvordan foregår testingen?

Testene gjennomføres ved at en student logger seg inn i Studentweb og importerer eksterne resultater. Slike tester vil bli koordinert av CERES, og CERES og institusjonen avtaler seg i mellom hvem som har dialog med studenten og om testen gjennomføres med FS-kontakten tilstede eller ikke.

Studentene som bli bedt om å teste tjenesten (eller FS-kontaktene) må fylle tabellen i testplanen (ja eller nei i hver rad og skrive eventuelle kommentarer): Testplan

Se også brukerveiledningen for gjennomføring av resultatoverføringen (gis til studenten som skal teste): Quick guide to EMREX

Se også: EMREX handbook

Publisert 3. juni 2016 09:25 - Sist endret 31. mai 2018 09:56