Arbeidslivsportal

OsloMet har søkt og fått midler fra Difi til å utvikle en arbeidslivsportal. I første omgang skal portalen benyttes til praksis.

Hva er Arbeidslivsportalen?

OsloMet har søkt og fått fått 7,6 millioner fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til å utvikle en nasjonal og digital portal; Arbeidslivsportalen. Arbeidslivsportalen skal både gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet. I første omgang skal portalen benyttes til studentpraksis

Unit sin rolle i prosjektet og tjenesten

OsloMet ønsker at portalen skal bli nasjonal og har invitert med andre universiteter/høgskoler inn i arbeidet. Når prosjektet er over skal Unit ha ansvaret for driften og oppfølging av tjenesten. Organiseringen av prosjektet er derfor et samarbeid mellom Unit og OsloMet.

Unit har ansvar for arkitektur og utvikling, sikkerhet og integrasjoner, og skal også bidra i arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser, utrulling og implementering.

Når kan tjenesten tas i bruk?

Prosjektet tar sikte på å lansere den nasjonale løsningen innen juni 2020.

Ytterligere informasjon

Informasjon om prosjektet finnes på arbeidslivsportalens blogg.

Publisert 18. apr. 2018 16:37 - Sist endret 10. sep. 2019 12:44