Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen er en nyutviklet applikasjon som skal sikre bedre samhandling mellom utdanning og arbeidsliv. Første versjon av Arbeidslivsportalen har funksjonalitet for å administrere studentpraksis.

Hva er Arbeidslivsportalen?

Arbeidslivsportalen er en nasjonal tjeneste som både skal gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet.

Hva er gevinstene ved å bruke Arbeidslivsportalen?

Med Arbeidslivsportalen vil manuelt arbeid ved studiestedene blir redusert. Informasjonsflyten mellom de tre aktørene praksissteder, studiesteder og studenter vil bli bedre og studentene vil oppleve mer rettferdighet i praksisplassfordelingen.

Historikk

Arbeidslivsportalen ble utviklet i 2019/2020 gjennom et samarbeid mellom OsloMet og Unit, med bistand fra NTNU, UiS og UiA. Første versjon av tjenesten ble overlevert til Unit i juni 2020.

Ytterligere informasjon

Se gjerne utviklingsprosjektets blogg.

Publisert 18. apr. 2018 16:37 - Sist endret 1. juli 2020 15:09