Nasjonal praksisportal

OsloMet har søkt og fått midler fra Difi til å utvikle en arbeidslivsportal/praksisportal. OsloMet ønsker at portalen skal bli nasjonal og har invitert med andre universiteter/høgskoler inn i arbeidet. KDTO vil i samarbeid med OsloMet bidra inn i prosessen slik at portalen kan bli et nyttig verktøy i sektoren.

Publisert 18. apr. 2018 16:37 - Sist endret 18. apr. 2018 16:37