Endringer i versjon 1.18 og 1.19

Tekniske forbedringer

Publisert 2. juli 2015 13:22