Endringer i Nomination 2.1

  • Justering av tekster
  • Lenke til personvernerklæring (url hentes fra tekstkoden PERSONVERN)
  • Angivelse i headingen av om men er i prod/test/utv
Publisert 12. juni 2018 12:33 - Sist endret 12. juni 2018 12:34