Endringer i Nomination 2.1.3

I tidligere versjoner det var mulig for bruker å trykke "ad nomination" utan at bruker først svarte Yes/No på spørsmål om nominasjonen gjaldt en som var nominert fra før dersom e-postadressen finnes i FS fra tidligere. Da har lagring feilet.

Publisert 23. sep. 2020 15:07 - Sist endret 23. sep. 2020 15:07