Endringer i Nomination 2.0

 • Nyskriving av applikasjonen i FUN-design
 • Gjennomgått for universell utforming og responsivt design
 • For kvitteringsteksten i NOM_BODY_NYREG er det mulighet for å inkludere flere felt :
  #11: Fødselsdato på formen DD.MM.YYYY
  #12: Kjønn: male / female
  #13: Periode for utveksling, terminnavn årstall - terminnavn årstall
 • Engelske instititusjonsnavn (bare synlig i prod) i applikasjon og nedtrekksmeny
 • Logo hentes fra tabellen Logo der det er angitt engelsk versjon med logobruk Wepapplikasjoner
 • Ikke mulighet til å prøve å lagre navn som er lengre enn det er plass til i databasen (30)
Publisert 13. nov. 2017 10:34 - Sist endret 13. nov. 2017 10:34