Klientendring FS8.3.4

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_4.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder en viktig endring for vitnemål, der oppgavetittel ikke ble vist ordentlig for digitale vitnemål.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Student samlebilde

Fane KvProt: Ledetekst Utskrevet endret til Produsert. RT443963

Vurderingsenhet samlebilde

Fane Begrunnelse/klage: Rettet setting av farge på fanen der det kun er satt verdi for status-felter for begrunnelse. RT445842

Emne samlebilde

Fane personrolle: Rettet slik at fnr kan registreres manuelt (uten å hentes fra nedtrekksliste). RT449853

Vurderingskombinasjon samlebilde

Fane Begrunnelse/klage: Rettet setting av farge på fanen der det kun er satt verdi for status-felter for begrunnelse. RT445842

RAPPORTER

FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret

Filen som lastes inn må nå inneholde tegnsett UTF-8, med BOM. Import vil ellers gi feilmelding. For å sikre at den har dette tegnsettet kan filen f eks åpnes i Notepad, og lagres med "Encoding: UTF-8 with BOM". RT408121

FS214.001 Send e-post

Rettet test på antall tegn i e-postmelding. Var satt til 3950, skulle være 4000. RT448672

FS670.001 Vitnemål

Tatt vekk bruk av fonten Arial Unicode MS, da denne i en del tilfeller skaper problemer med visning av digitalt vitnemål der denne fonten ikke er installert hos mottaker. Dette betyr at noen spesialtegn som ikke er en del av den ordinære Arial-fonten ikke vil vises. Dette gjelder karakterutskriftdelen av vitnemål og Diploma Supplement. RT401705 m.fl.

FS-SYSTEM

Ingen endring

Publisert 28. juni 2021 12:56 - Sist endret 7. juli 2021 10:14