Klientendring FS8.2.7

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_7.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder rettelse av oppdatering av lange kolonner (over 2000 tegn).

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Generelt

  • Innloggingen er endret slik at lange kolonne-verdier (opp mot 4000 tegn) lar seg lagre fra klienten. RT367064 RT367078

Søknad - resultatgrunnlag

Emnenavn i listen over resultater: Lagt til mouseover-visning av emnenavn (da emnenavn i mange tilfeller blir kuttet). 

NSD Fagtype

Ny kolonne: Fagvalg GLU

RAPPORTER

FS220.010 Emneopplysninger

Rettelse av feil ved visning av tekstinfo - gav feilmelding om tekststreng som var for lang. RT367060

 

Publisert 7. okt. 2019 13:11 - Sist endret 7. okt. 2019 13:16