Klientendring FS8.2.3

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_3.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Lav Inneholder rettelse av bildet for tildelt lisens.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen.

BILDER

Fagperson, Fagperson samlebilde, Person/Fagperson

Rettet feil som medførte av FS ble avsluttet ved dobbeltklikk på e-postadresse. RT341393

Utdanningsplan

Funksjonen Kontroller utdanningsplan benytter nå samme kontroll som Studentweb3. Inneholder noen rettelser i sammenlignet med den gamle kontroll-funksjonen

Plassering av student på undervisningsparti

Rettet feil som gav feilmelding brudd på entydig skranke ved innsetting av veileder. RT338838

Tildelte lisenser og attester

Rettet feil som medførte av FS ble avsluttet. RT341832

RAPPORTER

FS200.009 Endring av koder

Nytt kodevalg: Praksissted.

FS521.002 Arbeidsliste 2 - Vurderingsmelding

Nytt vis-valg: Fagperson RT340583

FS670.002 Vitnemål

Rettet plassering av fotnote-henvisning om forbered resultat for tall-karakterer. RT341706

FS-system

Rollebeskrivelser

Viser nå hele teksten for felles beskrivelser. RT341450

Publisert 10. mai 2019 10:30 - Sist endret 13. mai 2019 14:06