Klientendring FS8.2.2

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_2.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mange rapporter er utvidet med parametere og informasjon om campus. Denne versjonen er bygget med siste versjon av Powerbuilder - PB2017-R3.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Med denne oppdateringen utgår beta-versjonen.

BILDER

Generelt

 • Alle spørringer og oppdateringer mot basen skjer nå via det som kalles bind-variable. Dette er slått av noen år nå pga en feil som oppstod ved oppdatering og søk på lange kolonnertekster. Denne feilen ser ut til å ha blitt utbedret i nyere versjoner av Oracle/Powerbuilder. Bruk av bind-variable gir oftest en raskere utførelse av spørringer. RT339185
 • Dialogen Lagring av rapportfil: Lagring til PDF er utvidet med nytt valg for PDF-standard (PDF/A).
 • Metode for lagring til PDF styres nå av modulvalget PDFGEN for applikasjon FS, modul RAPPORTER. Dersom denne gis verdi 2, så benyttes innebygd PDF-generering i Powerbuilder. Kun dette valget gir mulighet til å lagre PDF-filer som PDF/A.
 • De fleste hjelpedialoger har fått hvit i stedet for grå bakgrunn, med flate knapper.

Student samlebilde

 • Fane Partipl.: Lagt til aktivitetkode. Ellers litt opprydding i felter.
 • Fane Mobilitet: Tidligere tabell der opphold kunne registreres for ph.d.-kandidater er tatt vekk, og erstattet av utvekslingsperson. Overgangen til bildet Opphold / Oppholdsfinans er fjernet. Fanen vises nå for alle studenter.  RT240105 FS-600
 • Nedtrekkslisten for Studieretning tok kun med de 10 første tegn. Dette er rettet. RT338073 RT340639

Søknad resultatgrunnlag

I bildet Søknad - resultatgrunnlag er det i dialogen som viser resultater som inngår i grunnlaget innført noen nye funksjoner:

 • Mulighet for å hake av det enkelte resultat som skal slettes
 • Mulighet for å hake av alle resultater ved en institusjon for sletting
 • Funksjon for å slette alle resultater som det er haket av for
 • Nye ikoner for markering, sletting og editering

FS-662

Utdanningsplan

 • Den røde merknadsteksten for studentprogramstudent gir nå samme informasjon som merknadene i Student samlebilde. Dersom det er flere merknader, må en holde musepeker over teksten for å få frem hele teksten.

Godkjenningssak samlebilde

 • Fane Søknad: Spørsmål sorteres nå etter nr angitt på spørsmål for type godkjenningssak (bildet Godkjenningssaktype). RT338656
 • Knappen Oppdater sak i Flyt er tatt vekk for saker som er overført til Flyt. Det er opprettet en ny modulegenskap FLYT innenfor applikasjon FS, der lenke til Flyt-applikasjonen kan legges inn. Dette er en forutsetning for at knappen Vis sak i Flyt skal komme frem. RT338660

Utvekslingsavtale samlebilde

Fane Betingelser: Ved nyregistrering kommer det nå defaultverdier (N) for alle status-feltene for opptak. RT338209

Undervisningsenhet samlebilde

Dobbeltklikk i feltet Rolle og Fnr i åpner nå hhv bildet Rolle og Fagperson. RT338441

Student undervisning samlebilde

 • Fane Und.melding: Ryddet opp i felter, større plass til overskrifter. Valget Opptaksopplysninger er tatt vekk, nå vises alle felter.
 • Fane Und.parti: Feltet Undervisningsaktivitet lagt inn, erstatter oppdateringsfeltene Disiplin, Form og Parti. Ryddet i feltene, større plass til overskrifter.

Plassering av student på undervisningsparti

 • Dersom undervisningsaktivitet er knyttet til et praksisavtale, så vises navnet på praksissted i stedet for navnet på undervisningssted.
 • Rettet visning av brukte og ledige plasser på det enkelte parti. RT338838

Plassering av student på undervisningsparti - 2

Bildet er gjeninnført etter at det ble tatt vekk til FS8.2. RT338399

Praksissted

 • Nytt avkrysningsfelt for om listen (hierarkiet) skal oppdateres automatisk. RT340560
 • Land kan nå søkes frem på landnavn i tillegg til landnr. RT341070

Praksisavtale

Viser totalt antall praksisplasser for alle tilhørende steder under avtalen.

Begrunnelse og klage

 • Ved nyregistrering av klagesensur blir nå også kommisjonsinformasjon fra protokoll hentet frem på nytt og vist frem i bildet.
 • Designet av bildet er gjort om. Spesielt gjelder dette visningen av resultathistorikk med kommisjonsinformasjon. FS-766

Plassering av kandidat på rom

Varsel som kontrollerer studentens campustilhørighet tar nå hensyn til tonivå-campus. RT338941

Opphold / Oppholdsfinansiering

Bildet er tatt vekk. RT240105 FS-600

Studieprogram

 • Fjernet kolonnene for studierettalgoritme (overgang og inndragning) fra bildets datagrunnlag. Kolonnene utgår med db-oppgradering 8.2.1. FS-470
 • Fane Avgift: Kdim5 kan nå oppdateres med inntil 12 tegn (var en grense på 5). RT337906

Studieprogram - studieretning

Fane Info: Rettet kopiering av rader (Ctrl-K), som kunne gi feilmelding ORA-24816 ved lagring. RT340956

Godkjenningssaktype

Fane Spørsmål: Spørsmål sorteres nå etter nr. RT338656

Studierettalgoritme (Progstud)

Dette bildet er tatt vekk. Tabellen studierettalgoritme utgår med db-oppgradering 8.2.1. FS-470

RAPPORTER

FS107.001 Spesialbehandlede søkere

Rapporten ble ikke vist frem for brukere med fler enn 10 tegn i brukernavnet sitt. Dette er rettet. RT337908

FS200.001 Endring av fødselsnr

Funksjonen Slett logger vil nå også slette rader fra undervisningsmeldingsloggen. RT339605

FS200.010 Kopiering av infotekster

Rutinen er utvidet med valg for tabell Sted. Kan med denne nå kopiere infotekster for et eller flere steder fra en termin til en annen. RT334621

FS230.003 Studieprogramtabell

 • Nytt visvalg: Campus FS-783
 • Nytt parameter: Campus FS-783

FS250.001 Inndragning av studierett

Kolonnenavnene for studieprogramnavn og dato for tildelt studierett er nå identisk med originaltabellene. Dette for å kunne bruke samme brevmal i ulike sammenhenger. RT337822

FS301.006 Klassebilder

Nytt parameter: Campus FS-783

FS431.004 Deltakere med flere kurspåmeldinger

Ny rapport. Viser kurspåmeldinger som overlapper i tid. RT236037 FS-587

FS451.001 Undervisningspåmeldte studenter

 • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-573
 • Nytt parameter: Campus FS-783

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

 • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-783
 • Viser i heading campus for den enkelte undervisningsaktivitet FS-783
 • Nye parametere: Campus und.aktivitet og Campus und.melding FS-783

FS474.002 Partifordeling

 • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-573
 • Ny kolonne: Studentnr
 • Lagt til visning av ansvarlig fagperson for emne

FS474.007 Oppmøteoversikt - undervisning

Nytt parameter: Vis kalenderuke i overskrift.  RT238015 FS-582

FS501.002 Kommisjon for eksamen

Viser kode i stedet for navn for datasystem. RT338466

FS511.001 Oppmelding av undervisningspåmeldte til vurdering

 • Ny kolonne: Campus for undervisningsmelding FS-783
 • Nytt parameter: Campus FS-783

FS520.001 Vurderingsmeldte studenter

Nytt parameter: Campus FS-783

FS521.001 Arbeidsliste 1 - Vurderingsmelding

FS521.002 Arbeidsliste 2 - Vurderingsmelding

FS521.003 Arbeidsliste 3 - Vurderingsmelding

FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

Viser kode i stedet for navn for datasystem. RT338466

FS555.002 Godkjenningsliste - obligatoriske aktiviteter for vurderingsmeldinger

Nytt visvalg: Ansvarlig faglærer. RT338477

FS565.001 Kandidatlister

 • Nytt parameter: Campus FS-783
 • Ny kolonne i rapportgrunnlaget (vises ikke i rapporten): Campus FS-783

FS566.001 Vurderingsprotokoll

 • Nytt parameter: Campus FS-783
 • Ny kolonne i rapportgrunnlaget (vises ikke i rapporten): Campus FS-783

FS568.001 Resultatliste vurdering

 • Nytt parameter: Campus FS-783
 • Ny kolonne i rapportgrunnlaget (vises ikke i rapporten): Campus FS-783

FS578.001 Ikke ferdigbehandlede vurderingsenheter

Nye parametere for eksamens- og sensursystem. FS-643

FS579.001  Utdanningsplan for student

Spesialpensumtittel er inkludert i visningen av emne. FS-739

  FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

  • For saker der frist er gått ut vises fristdato med rød tekst.
  • Nytt vis-valg: Kun saker med utgått frist FS-761 RT329757

  FS670.002 Vitnemål

  Engelsk versjon av vitnemålet hadde feil i brytning av bunntekst. Dette er rettet. RT338358 

  FS727.004 : Studenter tilknyttet emne (utdanningsplan)

  Ny kolonne: Campus for studieprogramstudent FS-573

  FS728.002 Veivalg for utdanningsplan

  • Nytt parameter: Campus FS-783
  • Ny kolonne: Campus FS-783
  • Ny kolonne: Studentnr

   FS-system

   Ingen endringer

   Publisert 12. apr. 2019 13:52 - Sist endret 14. mai 2020 10:30