Klientendring FS8.2.14

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_14.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre endringer i ulike moduler. Inneholder første versjon av digitalt vitnemål.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

.

BILDER

Generelt

Bildene for ISCED-kode er navnet om til ISCED-F 2013. Det vil antakelig komme støtte også for ISCED-2011 i FS (kobling til NUS-kode).

Begrunnelse og klage

Rettet visning av medlemmer av opprinnelig kommisjon. Her ble kun den som overført dataene vist frem, ikke sensorene. RT408254

Praksissted

 • Feltet Kode er søkbart.
 • Det er igjen mulig å søke frem topp-node for praksissteder (steder som ikke har et sted over seg).

Arbeidsforhold

Rettelse slik at bildet lar seg åpne igjen. RT409182

WebApplikasjon - Tekster

Feltet for tekstkode økt i bredden.

WebApplikasjon - Feillogg

Nytt bilde for søking og visning av feillogg.FS-990

Etterutdanningskurs

Felter for dato-periode for søking - EVUweb2 er tatt vekk.

Studieprogram - studieretning

Fane Tekster Diploma Supplement og vitnemål: Nytt valg for visning av detaljer. RT408482

RAPPORTER

Generelt

FS101.012 Søkerliste med studieprogramvalginformasjon

 • To nye kolonner for studieprogramvalg: Prioritet og Innvilget (J/N)
 • Parameter for verdi for innvilget
  • Kun søkere med innvilget valg
  • Kun søkere med ikke-innvilget valg
  • Uansett innvilget eller ikke (default)
 • Ryddet litt i rapportheading for visning av parametervalg for studieprogramvalg
 • Rettelse: Rapporten tok ikke hensyn til hvilke studieprogram et studieprogramvalg gjelder. Alle studieprogramvalg ble vist frem for alle søknadsalternativ for søker.

RT407149

FS180.001 Overføring til søknadshistorikk

Valget “Ugyldiggjør fagprofil” er endret til “Ugyldiggjør eller slett fagprofil”. Her er det lagt på et nytt parameter for å slette fagprofil. Pr default er denne ikke valgt slik at funksjonaliteten blir som før dersom denne ikke krysses av. FS-540

FS200.001 Endring av fødselsnr

Vising i rutinen er endret slik at personløpenr vises for begge fødselsnr ved sammenslåing, og det vises også hvilket nr som beholdes. Og det kommer også et varsel ved andre gangs oppdatering mot samme fødselsnr dersom personløpenr som beholder er et annet enn ved forrige kjøring. RT407625

FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid

Rettelse: Rapporten tar nå hensyn til oppgitt klassekode. RT408578

FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

Dersom importfil inneholder ukjente koder for studentgrunnlag så vil dialogen gi beskjed om dette. Studenter med ukjent grunnlag som ikke allerede er opprettet som student, vil ikke kunne opprettes av rutinen. RT408670

FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktive personroller eller sensoroppdrag

Utvidet plass for visning av personløpenr. Nytt vis-valg for fødselsnr. RT408253 RT409217

FS408.002 Undervisningsenhet

Nytt parameter: Campus

FS530.002 Spesialtilpasninger for student meldt til vurderingsenhet

Nytt vis-valg for kandidatnr. RT407830

FS537.001 Arbeidsliste 1 - Eksamensplan

Nytt parameter: Campus

FS670.003 Diploma Supplement

Rapporten følger valgt oppsett for generering av PDF (ghostscript eller powerbuilder). Hittil har rapporten kun støttet ghostscript, som er et utgående valg).

FS933.001 Adresseliste kreering

Kolonner for landnr og landnavn for personens hjemland er tatt med. Det er lagt på et vis-valg for visning av hjemland i rapporten, pr default er denne ikke valg. RT408501

FS-SYSTEM

FS040.001 Studentopplysninger til BIBSYS

Tatt vekk visningen verdi av "Overføring av fødselsnr for student", da dette fnr ikke lengre skal rapporteres til BIBSYS.

Systemverdier - student

Tatt vekk parameteret "Tilby overføring av data til nasjonalt lånetakerregister", da BIBSYS ikke lengre overfører disse dataene.

 

Publisert 30. nov. 2020 11:08 - Sist endret 30. nov. 2020 12:46