Klientendring FS8.2.12

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs82_12.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre endringer i ulike moduler. En endring til oktober-rapporteringen (opptak).

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

  • I bildet logo og i rapporten FS670.001 Vitnemål er det innført varsling dersom filstørrelse overstiger en grense. Grensen er foreløpig satt til 1MB. Store dokumenter gir problemer i bl a Vitnemålsportalen og tjenester som skal motta disse dokumentene. Også produksjon av vitnemål kan få problemer dersom disse blir for store. Det er størrelse på logo  avsnitt-tekster for vitnemål og DS som er grunnlaget for dette. Og da spesielt logofiler i disse avsnittene. Det er viktig at disse blir minst mulig. Tilsvarende problemstilling gjelder også avsnitt som benyttes i brevproduksjon. For denne er det ikke lagt inn noen varsling enda.
  • r1 Endringer til FS8.2.12r1

BILDER

Generelt

Alle bilder i programstudent-, undervisnings- og vurderingsmodulen er gjennomgått: Ved visning av emnenavn tas det hensyn til historikk i de tilfeller der visning kan knyttes til tid (kun få unntak til dette). Dette gjelder bildene Undervisningsenhet, Vurderingsenhet, Klage og begrunnelse, Visning av vurderingsprotokoll (ulike bilder), Plassering av kandidat på rom og Utdanningsplan.

Student samlebilde

Fane Finans: Rettet slik at også rader som mangler verdi for finansieringstype vises i bildet. RT403580

Fagperson

Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato. RT343699 FS-979

Fagperson samlebilde

Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato. RT343699 FS-979

Person / Fagperson

  • Dersom aktiv endret til N vil det komme en melding med hvilke personroller og sensoroppdrag som er aktive pr dags dato. RT343699 FS-979
  • Nytt felt: Skal tilskrives påRT401814

Avtaleforhold

Endret slik at den har samme funksjonalitet som fane Finansiering i Student samlebilde. Verdi for finansieringstype styrer om feltene for arbeidsgiver er påkrevd. Feltet terminkode er rettet slik at det gjør om små til store bokstaver ved registrering. RT403580

Undervisningsenhet

Ved visning av emnenavn tas det hensyn til navnehistorikk

Praksisavtale

Ny fane Dokument, med visning av dokumenter som er tilknyttet en avtale. Det er også anledning til å legge inn nye dokumenter.

Vurderingsenhet

Ved visning av emnenavn tas det hensyn til navnehistorikk

Klage og begrunnelse

Viser frem personlister med sensorer overført fra sensursystemet. Dersom dette er oppgitt vil det vises i stedet for navneliste for kommisjon. Dersom musepeker holdes over feltet som viser sensorer, vises også hvem som har overført sensur.

Person eksternstudium samlebilde

Fanen Importkontroll skjules i de tilfeller det ikke er hentet inn noen saker.Fanen vil også være skjult slik at den heller ikke vises når bildet åpnes. RT369685

Kursdeltakelse

Ny funksjon for bestilling av Snr for kursdeltakere med FS-generert fnr. Denne vises i nedre del av bildet - trykk på knappen Hele. FS-913 r1

Foretak

Fane registrator: Fødselsnr og personløpenr vises for den enkelte registrator. FS-961 r1

Foretakregistrator

Personløpenr vises for den enkelte registrator. FS-961 r1

Sted samlebilde

Nytt felt: Landnr RT404629

Logo

Det varsles i bildet dersom logofil er over 1MB. Det kan komme endringer på denne grensen.

RAPPORTER

Generelt

FS200.001 Endring av fødselsnummer

Når to personforekomster slås sammen kan det nå velges om personløpenr skal hentes fra gammel eller ny personforekomst. Dette har betydning for integrasjoner som benytter personløpenr som personidentitet. RT402758

FS200.060 Eksport av personinfo - studieprogramsamarbeid

Eksporten feilet når resultatfilen oversteg 32K. Dette er rettet. RT390232

FS200.061 Import av personinfo - studieprogramsamarbeid

Rettet telling av personer og studenter som er lagt til. RT404299

FS202.007 Fagperson med N som aktiv, som har aktive personroller eller sensoroppdrag

Ny rapport. Viser fagpersonrader som er endret etter en gitt dato (pr default siste to døgn), som har N for aktiv og samtidig har aktiv personrolle eller sensoroppdrag. FS-979

FS227.001 Forkunnskapskrav

Nytt parameter Hent emner som dette emnet er forkunnskapskrav for. RT382817 FS-971

FS439.003 Generering av Snr for kurssøkere

Ny rutine, tilsvarer rutinen FS159.002 i opptaksmodulen. Denne kan kjøres for et bestemt kurs eller alle kurs med en bestemt tidkode. Rutinen bestiller Snr for kurssøkere som har tilbudsstatus I eller S og har takket Ja til plassen. FS-913 r1

FS456.002 Kopiering av partiplasserte fra und.enhet til und.enhet

Lagt til visning av aktivitetsnavn i rapporten. RT403897

FS579.003 Ikke-ferdigbehandlede begrunnelse- og klagesaker

Når rapporten kjøres for klagetype SENSUR eller FORMELL vises antall dager side registrering i stedet for frist-dato. FS-914

FS670.001 Vitnemål

Det gis varsel dersom vitnemål eller DS overstiger en maxgrense på størrelse. Foreløpig er denne satt til 1MB.

FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

Rettet visning av studiepoeng for eksterne resultater der dette er redusert (Vekting kvalifikasjon) i gitt utdanningsplan. RT402242

FS-SYSTEM

FS011.001 Søknadsdata - kompetanse og poeng

For lokale søknader der søknadsalternativet har verdi L for tilbudsstatus vil søknadsalternativet bli rapportert som tilbud. Dette gjøres i de tilfellene det ikke eksisterer et tilbud på en høyere prioritet. Årsaken til dette er at opptaksrutinen FS160.001 omgjør tilbud til L også i de tilfellene søker har takket nei til studieplass. (Å endre opptaksrutinen blir et for omfattende arbeid i denne omgang.) RT368754

Kontroll av databaseaktiviteter og automatiske rutiner

Ny kontroll: FAGPERSONVARSEL. Denne gir varsel om fagperson-rader er oppdatert siste døgn, og har N for aktiv, og samtidig har minst en aktiv rolle (inkl sensorrolle). Varselet refererer til rapporten FS202.007 for hvem dette gjelder. FS-979

SMS-arkiv

Det er nå mulig å slette rader fra SMS-arkivet.

Publisert 7. sep. 2020 08:29 - Sist endret 29. sep. 2020 08:55